Gå direkt till Nyheten (Centern: Ett gigantiskt postexperiment med stora risker)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 juli 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Centern: Ett gigantiskt postexperiment med stora risker

Publicerad måndag, 08 februari 2021, 09:56 av Insändare

– Regeringen genomför att gigantiskt postexperiment. Nedmonteringen av samhällsservicen sker med regeringens goda minne och riskerar bli dödsstöten för papperstidningar som distribueras med post till brevlådan.
Det skriver fyra centerpartister i en debattartikel

”Regeringen genomför att gigantiskt postexperiment”

Postnord inleder nu ett landsomfattande experiment med varannandagsutdelning av post. Nedmonteringen av samhällsservicen sker med regeringens goda minne och riskerar, bland annat, att bli dödsstöten för många svenska papperstidningar som idag distribueras med post till brevlådan. Det får långgående konsekvenser för det demokratiska samtalet i vårt land.

Regeringen har nämligen tillåtit helstatliga Postnord att inleda ett storskaligt experiment som vi anser kraftigt äventyrar samhällsservicen utanför stadskärnorna. Postnord aviserar att man vill möta de vikande brevvolymerna med varannandagsutdelning men konsekvensanalysen är otillräcklig och regeringen har låtit vinstmarginalen hos ett statligt bolag gå före en grundläggande samhällsservice i hela landet.

Varannandagsutdelningen som nu påbörjats kommer enligt Postnords egen affärsplan att slutföras år 2022 då samtliga hushåll och företag i våra 290 kommuner får posten distribuerad högst varannan vardag.

Posten är en hörnsten i vår grundläggande samhällsservice och en del av en fungerande infrastruktur. Posten betyder väldigt mycket för trygghet, service och möjligheten att bedriva näringsverksamhet, inte minst på lands- och glesbygd. Trots att brevförsändelserna minskar så delades det ifjol ut knappt 2 miljarder brev.

På samma sätt är Postnords distribution av papperstidningar på många håll en förutsättning för tidningar och mediahus att bevaka lokalsamhällena utanför storstäderna. Ifjol distribuerades knappt två miljoner tidningar ut med posten till 100 000-tals hushåll på den svenska landsbygden. Med en varannandagsutdelning kommer intresset för att teckna en prenumeration att minska kraftigt. Det skulle bli dödsstöten för många lokala tidningar och kraftigt reducera möjligheten till granskning av den lokala politiken och därmed det demokratiska inflytandet hos medborgarna.

Det storskaliga experiment som nu rullas ut i kommun efter kommun riskerar att isolera glesbygden och slå sönder den svenska tidningsmarknaden. Tillgången till samhällsservice måste vara viktigare än vinstmarginalen hos ett statligt bolag och det demokratiska samtalet står på spel när varannandagsutdelningen i kombination med avsaknad av bredband sammanfaller i stora delen av landsbygden. Regeringens och Postnords experiment söndrar landsbygden när man istället borde satsa på den.

Mikael Larsson, ledamot i Trafikutskottet (C)
Ulrica Johansson, Distriktsordförande Skaraborg (C)
Tobias Leverin, 1:e vice distriktsordförande Skaraborg (C)
Anders Karlsson, 2:e vice distriktsordförande Skaraborg (C)

3 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Ronny Carlsson
Gäst
8 februari, 2021 05:04

På tal om ett ”gigantisk postexperiment med stora risker” som Centern uttrycker det! Kanske borde tänka på vem som startade detta experiment.
Citat nedan ur en artikel i Arbetet 20 okt 2017 skriven av Martin Klepke.

”När dåvarande näringsminister Maud Olofsson (C) drev igenom sammanslagningen svenska Posten och danska Post Danmark och bildade Postnord var Post Danmark redan på väg mot ekonomisk katastrof.
Om hon hade bemödat sig om att titta efter i räkenskaper och Post Danmarks avtal skulle hon sett att det danska bolaget under de närmaste åren hade redan bekräftade utgifter i miljardklassen för att skära ned tusentals anställda, vilka alla enligt avtal hade rätt till tre årslöner i avgångsvederlag.”
Som sagt, värt att tänka på!

Nisse
Gäst
Nisse
8 februari, 2021 09:46

Men då år du sluta skriva på Lidkopingsnytt, och skicka brev till folk om dina åsikter Ronny – annars blir det inte mer post…

RGR
Gäst
RGR
9 februari, 2021 10:32

Att Maud Olofsson, C och den övriga högern har en stor del av nsvaret för problemen i posten är självklart.