Gå direkt till Nyheten (Fastighetsägarna: Samverkan viktigare än någonsin)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 06 oktober 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Fastighetsägarna: Samverkan viktigare än någonsin

Publicerad söndag, 07 februari 2021, 14:08 av Insändare

– För ha förtröstan, pandemin kommer att ebba ut. Målen kan öppna upp för ny samverkan, där den starka hjälper den svaga och vi tillsammans tar oss framåt både på kort och lång sikt.
Det skriver representanter för Fastighetsägarna i en  debattartikel.

Samverkan viktigare än någonsin

I den svåra och dynamiska tid av förändringar och påverkan är samverkan än viktigare. Tillsammans kan vi utarbeta mål som ger framtidstro och ett starkare utgångsläge när vi väl kan börja återgå till det normala. För ha förtröstan, pandemin kommer att ebba ut.

Målen kan öppna upp för ny samverkan, där den starka hjälper den svaga och vi tillsammans tar oss framåt både på kort och lång sikt. Som vårt främsta gemensamma mål kan vi nog alla vara överens om att vi vill ha ett levande Skaraborg, där människor vill verka, bo och leva.

Trots tider av oro och osäkerhet, där krav och förväntningar finns hos såväl fastighetsägare, kommun och övriga näringsidkare, såväl som hos den enskilda medborgaren, måste vi alla ta vårt ansvar för helheten. Vi behöver värna det lokala utbudet och värdera det lokala engagemanget många av våra fantastiska näringsidkare gör tillgängligt för oss.

Ingen hade kunnat förutspå en pandemis stora påverkan på samhället, men i allt denna förändring har vi sett många goda exempel på nytänkande och framtidstro.

Ingen part kan på egen hand hålla en stadskärna levande utan här krävs gemensamma krafter. Gemensamma krafter som tänker kreativt och stöttar varandra. Kommun och fastighetsägare är två stora aktörer som försökt tänka utanför boxen. Vi som fastighetsägare har dragit vårt strå till stacken genom sänkta hyror, coachning för utsatta näringsidkare och stöttning av olika aktiviteter som har gått att genomföra på ett säkert sätt. Vårt mål är att den levande stadskärnan skall finnas kvar och utvecklas till att bli ännu bättre.

Fastighetsägare, näringsidkare och kommun måste nu ta till ännu fler kraftansträngningar för att lyckas hålla i och hålla ut.

Ett par förslag till hur vi kan hitta varandra genom just samverkan kan vara:

  • Lyssna av näringsliv för att fånga upp erfarenheter och idéer på omställningar och/eller nya affärsmodeller som skapats.
  • Kartläggning av näringslivets behov för att bibehålla verksamhet och kompetens.
  • Hitta goda exempel på synergier mellan olika näringar och berätta om dessa.

Klarar vi att komma samman och använda våra gemensamma erfarenheter kommer vi inte enbart lyfta oss själva utan vi kommer även kunna attrahera talanger och företag till oss!

Alma Ohlin Ansvarig Näringspolitik Fastighetsägarna Skaraborg
Jonas Danielson Ordförande Fastighetsägarna Lidköping