Gå direkt till Nyheten (VG-regionen kan sluta betala för nätläkartjänster i andra län)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 09 februari 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

VG-regionen kan sluta betala för nätläkartjänster i andra län

Publicerad torsdag, 04 februari 2021, 11:56 av - Inskickat material

På morgondagens sammanträde med vårdvalsberedningen i Västra Götalandsregionen kommer beredningens och hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) föreslå att Västra Götalandsregionen ställer sig bakom en inriktning att från och med 2022 inte längre betala någon ersättning för digitala utomlänsbesök. Förslaget stöds av samtliga partier i GrönBlå Samverkan.
Det betyder att vårdgivare på nätet som finns i andra län inte får ersättning.

– Vi håller nu på att se över de krav vi ställer på och de ersättningar vi ska ge vårdcentralerna i vårdvalet från och med 2022 och vi vill öka kraven på digital tillgänglighet i allt från korta enklare konsultationer till mer avancerade besök för patienter med kroniska sjukdomar. Ska det vara möjligt att ställa de kraven och ge vårdcentralerna ersättning för det utökade åtagandet så kan vi inte parallellt betala för digitala utomlänskontakter till olika bolag via andra regioner, säger Jonas Andersson (L) i en kommentar till förslaget.

– De digitala möjligheterna till vård, stöd och behandling har ökat de senaste åren och med pandemin har den utvecklingen accelererat. Nätläkarbolagen har visat på en möjlighet och en efterfrågan på snabbare och enklare tillgång till vård. Samtidigt har de blivit en främmande fågel i svensk hälso- och sjukvård som tar en allt större del av resurskakan för de oftast medicinskt enklaste fallen, fortsätter Jonas Andersson.

För Västra Götalandsregionen beräknas den digitala utomlänsvården kosta uppemot 150 miljoner kronor 2021 och kanske närmare 200 miljoner kronor 2022 om nuvarande ökningstakt fortsätter.

– Vi vill använda de pengarna till att investera i patienternas egna vårdcentraler och att de ska kunna få bättre tillgång också till digital vård från den vårdcentral där de är listade och där över 80% av patienterna har en fast läkarkontakt, säger Jonas Andersson.

Under våren ska arbetet med kraven och ersättningarna fortsätta i Västra Götaland för att i dialog med vårdgivarna finna rimliga krav på vårdcentralernas digitala tillgänglighet. Ambitionen och intentionen med att sluta betala digital utomlänsersättning rymmer ett antal juridiska, ekonomiska och organisatoriska frågor som förvaltningen behöver arbeta vidare med. Beslutet föreslås skickas till övriga 20 regioner, SKR och Regeringen för kännedom.

– Vår ambition är att fortsätta arbeta för en ökad kontinuitet och tillgänglighet i primärvården för våra invånare i Västra Götalandsregionen, men att göra det i ett mer sammanhållet system där patienten utifrån sin vårdcentral med sin fasta läkarkontakt också ska kunna räkna med en bättre digital tillgänglighet från och med 2022. Jag uppfattar att det finns ett brett stöd politiskt och från vårdgivarna i vårdvalet att gå i denna riktning, avslutar Jonas Andersson (L), sjukvårdsregionråd i Västra Götalandsregionen.

____________________
Digitala vårdtjänster finns sedan flera år. Och oavsett var läkaren som svarar på frågor befinner sig har regionen fått betala för det läkarbesöket på samma sätt som om en läkare vid en lokal vårdcentral svarat. Detta kallas om utomlänsbesök, och här finns alltså förslag att sluta betala för dessa. 

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
4 februari, 2021 03:23

Det blir lite ironiskt när ”valfrihetsförespråkarna” själva inskränker folks ”valfrihet”! :-D