Gå direkt till Nyheten (Avled efter ”brittisk” Covid-19-smitta på sjukhus)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 28 november 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Avled efter ”brittisk” Covid-19-smitta på sjukhus

Publicerad tisdag, 02 februari 2021, 16:30 av - Inskickat material

Personal och patient vid Skaraborgs sjukhus i Skövde smittad med brittisk mutation av covid-19-virus

Två konstaterade fall av den brittiska mutationen av coronaviruset har konstaterats vid Skaraborgs Sjukhus Skövde. Det är dels en medarbetare som konstaterats smittad med mutationsvarianten samt en patient vårdad vid SkaS.

Provet för medarbetaren togs den 31 december efter ett omfattande klusterutbrott vid hematologen under julhelgen 2020. Provet skickades till Folkhälsomyndigheten (FoHM) för analys. Svaret från FoHM kom måndagen den 1 februari och provet visade sig alltså vara positivt för den brittiska varianten av covid-19.

Prov för patienten som vårdats vid lungmedicin, som också drabbats av ett stort klusterutbrott, har också tagits och positivt provsvar kom den 2 februari.

Utöver dessa två svar finns i dagsläget inga ytterligare konstaterade positiva provsvar för den brittiska mutationen från FoHM gällande Skaraborgs Sjukhus.

Runt julhelgen 2020 drabbades hematologen vid SkaS av ett omfattande klusterutbrott. Prover skickades till FoHM för att säkerställa om virusstammen kunde vara av brittisk typ.

Den 18 januari drabbades även lungmedicin vid SkaS av ett omfattande klusterutbrott. Prover har även här skickats till FoHM.

-Detta är naturligtvis allvarligt, men vi ser nu att det dyker upp fler och fler fall i Sverige och det är ett mönster som vi känner igen från andra delar av världen. Det är bra att vi nu har fått svart på vitt att det rört sig om den brittiska mutationen, det kan förklara den snabba smittspridningen.

-Vi kommer nu ha en dialog med smittskydd om och hur vi eventuellt behöver ytterligare skärpa arbetet med source-control, alltså de vårdhygieniska åtgärderna inom all vår verksamhet, säger Christer Printz, chefläkare SkaS. I nuläget vill jag särskilt betona hur viktigt det är att fortsatt vara ytterst följsam till de vårdhygieniska riktlinjerna.

Den smittade medarbetaren har tillfrisknat. Den smittade patienten har avlidit.
________________
Källa: Skaraborgs Sjukhus, Skövde