Gå direkt till Nyheten (Fyra byggstarter – så blir året på E20)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 09 februari 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Fyra byggstarter – så blir året på E20

Publicerad torsdag, 28 januari 2021, 10:33 av Redaktionen

Med siktet på att vara klara 2026 byggs E20 i Västra Götaland ut för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. I år startar arbete på fyra nya sträckor och tre byggnationer pågår sedan tidigare.

Det framgår av ett pressmeddelande från Trafikverket

Under 2021 byggstartar fyra nya delar i E20-utbyggnaden genom Västra Götaland och det kommer att pågå arbeten på totalt sju platser:
– E20 Tollered-Ingared byggnation igång sedan 2020
– E20 förbi Vårgårda byggstart 11 januari 2021
– E20 Vårgårda-Vara är uppdelad i tre deletapper:
delen Vårgårda-Ribbingsberg byggstart februari 2021
delen Ribbingsberg-Eling byggstart våren 2021
delen  Eling-Vara omstart under 2021
-E20 förbi Skara består av två deletapper och under året kommer båda att vara igång:
delen Vilan-Dalaån byggnation igång sedan 2020
delen Dalaån-Ledsjö byggstart våren/sommaren 2021

Trafikverket har hävt avtalet med den konkurssatta entreprenören som fram till 15 december utfört utbyggnaden på E20 mellan Eling och Vara. Trafikverket förbereder nu för att gå ut med en ny upphandling i början av 2021.

På sträckan Vårgårda-Vara har utbyggnaden av delen Eling–Vara pågått sedan augusti 2020. Vi bygger mittseparerad 1+1 och 2+2-väg med två faunapassager, en bro och två vägportar under E20.

Trafikverket har nu hävt avtalet med den konkurssatta entreprenören som fram till 15 december utfört arbetet på E20 Eling-Vara. Detta betyder bland annat Trafikverket tar över ansvaret att se till att området är trafiksäkert och smidigt att passera fram tills att en ny entreprenör är på plats.