Gå direkt till Nyheten (Lång kamp mot kärnvapen – 50 länder har skrivit under
Röda korset har kämpat i 75 år)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 26 februari 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Lång kamp mot kärnvapen – 50 länder har skrivit under
Röda korset har kämpat i 75 år

Publicerad fredag, 22 januari 2021, 09:46 av Björn Smitterberg

Över 50 länder har ratificerat den nya konventionen om förbud mot kärnvapen som träder i kraft i dag den 22 januari 2021.
Det är en viktig milstolpe för arbetet mot kärnvapen och dess katastrofala humanitära konsekvenser.

−Detta är en seger för mänskligheten och en tydlig signal om att kärnvapen är oacceptabelt moraliskt och humanitärt. Nu även legalt eftersom förbudet höjer gränsen för vad som är tillåtet. Avtalet signalerar början till slutet för kärnvapen, säger Margareta Wahlström, ordförande för Svenska Röda Korset.

−I över 75 år har Röda Korset kämpat för att få till ett förbud mot kärnvapen. Äntligen har detta hörsammats. De humanitära konsekvenserna av kärnvapen är inhumana och oöverblickbara i generationer. Det vet vi från vårt arbete i bombningarna av de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki 1945.

−Idag finns inget sjukvårdssystem, ingen regering eller hjälporganisation som är kapabel att adekvat svara upp mot de hjälpbehov som en kärnvapenexplosion skulle innebära.

För länder som anslutit sig till avtalet kommer det nu att bli olagligt att använda, utveckla, testa eller lagra kärnvapen. Detsamma gäller hot om att använda kärnvapen eller tillåta att de installeras eller utplaceras på eget territorium. På samma sätt gäller för länder att sanera områden som utsatts för kärnvapen och att också ge stöd för det lidande och den skada som tillfogats offer som drabbats av användandet och testandet av kärnvapen såväl som vapnens inverkan på ursprungsfolk och miljö.

Sverige har valt att inte ratificera avtalet vilket Svenska Röda Korset har beklagat i remisser och debattinlägg.

Internationella domstolen har uttalat att användning av kärnvapen förmodligen skulle strida mot flera grundläggande principer i den internationella humanitära rätten, till exempel om distinktion mellan stridande och civila och förbudet att orsaka onödigt lidande. Dessa principer gäller för alla länder.

−Det är vår förhoppning att förbudet också påverkar dialogen om kärnvapen globalt. Vi behöver se en verklig och folklig mobilisering i frågan om ett brett förbud, säger Margareta Wahlström.

Svenska Röda Korset fortsätter arbetet med att sprida kunskap om de katastrofala humanitära konsekvenserna av kärnvapenanvändning. Läs mer om konventionen om förbud mot kärnvapen – klicka