Gå direkt till Nyheten (Tillträdesförbud ska ge butiker förstärkt skydd mot brott)

 
 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. 27 februari 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Tillträdesförbud ska ge butiker förstärkt skydd mot brott

Publicerad torsdag, 21 januari 2021, 12:50 av Björn Smitterberg


För att förstärka skyddet mot brott och allvarliga trakasserier i butiker har regeringen föreslagit en ny lag om tillträdesförbud till butiker. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget men anser samtidigt att även simhallar och bibliotek bör få möjlighet att införa tillträdesförbud. Utskottet föreslår att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma med ett sådant förslag under 2021.

Butiksstölder har varit ett problem i decennier och det finns uppgifter om att det begås fler och grövre brott i butiker i dag samtidigt som personalen är mer drabbad än tidigare. Det kan exempelvis handla om sexuella ofredanden, hot och skadegörelse.

Mot den bakgrunden föreslår regeringen en ny lag om tillträdesförbud till butik. Enligt förslaget ska en person vid särskilda omständigheter kunna förbjudas att vistas i butiken om det finns risk för att personen kommer att begå fler brott, eller allvarligt trakassera någon, i butiken. Den som bryter mot ett tillträdesförbud ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Regeringen föreslår också vissa straffrättsliga lagändringar, exempelvis att straffet för stöld som skett efter inbrott i en bostad ska vara ett till sex års fängelse. Vid grov stöld och grovt häleri ska brottet kunna bedömas som grovt om brottsligheten utövats systematiskt.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås börja gälla den 1 mars 2021.

Utskottet anser att tillträdesförbud även borde möjliggöras för simhallar och bibliotek. Riksdagen riktade 2017 ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det. Nu föreslår justitieutskottet att riksdagen, genom ett nytt tillkännagivande, uppmanar regeringen att återkomma med ett förslag om tillträdesförbud i simhallar och bibliotek under 2021. Förslaget om tillkännagivande har sin grund i motioner.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig
Vänsterpartiet anser enligt en reservation att riksdagen bör säga nej till regeringens förslag. Enligt partiet är tillträdesförbud ett stort ingrepp i den enskildes rätt att röra sig fritt och andra alternativ, till exempel att ringa efter polis eller väktare, bör istället användas om någon stjäl eller agerar hotfullt.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser enligt en gemensam reservation att det inte behövs något tillkännagivande. Enligt partierna arbetar Regeringskansliet redan med frågan om tillträdesförbud i simhallar och bibliotek.

3 kommentarer på “Tillträdesförbud ska ge butiker förstärkt skydd mot brott”

 1. Jim_Ljung skriver:

  Bra förslag !
  Almänhetens frihet måste beaktas i första hand.
  (bl,a friheten att få känna trygghet)
  inte den kriminellas !

 2. Håkan skriver:

  Tydligen finns det butiker som olagligt portar folk redan idag från butiker. Vad görs åt det? Stärker man då också allmänhetens rätt till tillträde dessa butiker. Annars fortsätter butiker med att porta utan att gå till åklagare. Lagstiftningen blir osäker om det inte tydligt blir straffbart att porta utan åklagarbeslut eller domstolsbeslut

 3. Håkan skriver:

  En sak till. Dessa butiker är i de flesta fall postombud. Ska det göras undantag om en person med tillträdesförbud ska hämta paket eller rekommenderade brev, körkort till exempel, i den butik som personer har tillträdesförbud till. Förmodligen men det tycker jag man missat i dessa utredningar

Kommentarerna är stängda