Gå direkt till Nyheten (Polisen i Västsverige utredde fler brott 2020)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 27 februari 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Polisen i Västsverige utredde fler brott 2020

Publicerad torsdag, 21 januari 2021, 10:36 av Redaktionen

Färre åldringsbrott och kortbedrägerier anmäldes i Västsverige under 2020, visar ny årsstatistik från polisen. Trots påverkan av pandemin har polisen i region Väst genomfört fler brottsutredningar än tidigare.

Det skriver Polisen i ett pressmeddelande i dag.

– Pandemiåret 2020 var speciellt även för polisen i Västsverige. Vi beslutade tidigt att ställa om för att ge fler brottsoffer upprättelse. Vi omdisponerade vissa delar av vår utredningsverksamhet och det har gett effekt i fler brottsutredningar varje månad sedan i mars, säger Klas Johansson, chef för polisregion Väst.

Jämfört med både 2019 och 2018 ökade polisregion Väst i fjol antalet redovisade ärenden till åklagare. I förhållande till 2019 ökade antalet levererade utredningar med nära sex procent.

Fler utredda bedrägerier och våldsbrott
Bedrägeribrott och våldsbrott är två av de brottskategorier där redovisningen ökade mest. Inom våldsbrotten utreddes främst fler fall av grov kvinnofridskränkning och kvinnomisshandel. I kategorin brott mot barn ökade redovisningen med 25 procent.

– Polisen prioriterar utredningar av brott mot våra mest utsatta brottsoffer. Det gäller barn men också dem som utsätts för relationsvåld och sexualbrott. Vi har ökat utredningsresurserna de senaste åren och vi fortsätter det intensiva arbetet under 2021, säger Klas Johansson.

Färre åldringsbrott anmäldes 2020
Under 2020 var antalet anmälda brott i stort oförändrat i Västsverige, men sjönk märkbart inom vissa kategorier, vilket kan kopplas till pandemin. Antalet stöldbrott mot äldre, så kallade åldringsbrott, var markant lägre under 2020 jämfört med 2017-2019. Minskningen blev märkbar när pandemin tog fart i mars.

Även bostadsinbrott, både fullbordade och inbrottsförsök, minskade under våren men ökade igen under sommaren. Från oktober var antalet inbrottsanmälningar åter lägre än motsvarande period åren 2017-2019.

– Två förklaringar är att fler människor har hållit sig hemma i bostaden samtidigt som reserestriktionerna försvårat för internationella brottsnätverk att ta sig till Sverige, säger Klas Johansson.

Färre kortbedrägerier anmäldes
Antalet anmälda bedrägeribrott minskade med 5 procent, främst anmälda kortbedrägerier
(- 29 procent), vilket bland annat kan bero på säkerhetslösningar vid betalning på nätet.

Även anmälda brott inom kategorin våld i offentlig miljö har minskat jämfört med 2019. Här finns ett visst mönster mellan färre brottsanmälningar och utvecklingen i pandemin, men förklaringen till minskningen kan också bero på andra faktorer, t.ex. säsongsvariationer.

Rekordmånga häktade för brott
Polisen i region Väst fortsatte under 2020 att bekämpa de kriminella nätverken i Västsverige. 53 konstaterade skjutningar under 2020 innebar en ökning med 10 jämfört med 2019. Samtidigt har antalet misstänkta personer som är häktade för brott varit rekordhögt, periodvis över 300, varav 80-90 häktade gärningspersoner kan kopplas till olika kriminella nätverk i Västsverige.

– Vi fortsätter att göra det allt svårare för dem som väljer att begå brott inom de olika nätverksmiljöerna. Tillsammans med kommunerna och andra myndigheter använder vi de verktyg lagstiftningen ger oss. Det tar tid att vända utvecklingen, men polisen har en tydlig intention att bekämpa det dödliga skjutvapenvåldet än mer offensivt, säger Klas Johansson.

Polisregion Väst: 2020 i siffror

– Totalt anmäldes 294 431 brott i region Väst under 2020, vilket är en marginell minskning jämfört med 2019 (- 2536 brott eller -1 procent).

– Två av de brottskategorier som minskat under året jämfört med 2019 är anmälningarna av tillgreppsbrott (- 5 procent), samt bedrägeribrott (-5 procent). En kategori som ökat är skadegörelsebrott (+ 16 procent), vilket bland annat kan bero på ökad anmälningsbenägenhet av dessa brott.

– Utredningsstatistiken visar att region Väst under 2020 redovisade 1.946 fler ärenden till åklagare. Ökningen jämfört med 2019 består bland annat av fler redovisade våldbrott (+ 13 procent) och bedrägeribrott (+ 17 procent).

Antalet skjutningar ökade med 10 under 2020 till totalt 53. Antalet avlidna till följd av skottskador var oförändrat 3 jämfört med 2019, medan antalet skottskadade ökade från 13 till 20. Åren 2019-2020 innebar en minskning av skjutvapenvåldet i Västsverige jämfört med år 2018, då antalet skjutningar uppgick till 60 i region Väst, 27 skottskadades och 11 avled till följd av skottskador.