Gå direkt till Nyheten (Nedslag i Lidköpings historia
När ”Porslinet” kom till sta’n 1900-1912, del 7)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 30 maj 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nedslag i Lidköpings historia
När ”Porslinet” kom till sta’n 1900-1912, del 7

Publicerad fredag, 15 januari 2021, 09:34 av Redaktionen

Alf Johanssons arkivforskning fortsätter här, med historien om hur Lidköping blev porslinsstad. 7:e delen.
– Utan Carl Fredrik Hartung hade inte ”Porslinet” kommit till sta’n

Om inte Per Nyman hade lockat Carl Fredrik Hartung till Örebro 1898 hade ”Porslinet” inte kommit till Lidköping. Det var han som var den i porslinsmåleriet yrkeskunnige av de två. Han hade lärt sig sitt yrke från grunden bland annat under flera år vid olika porslinsfabriker i Tyskland. Han förestod måleriavdelningen hos Johan Ekelund i Ystad innan flytten till Örebro. Det blev hans uppgift att bygga upp verksamheten i Lidköping och lära upp nya porslinsmålare, när Nymans Porslinsmåleri-Aktiebolag (NPA) startade.

I del 4 av denna artikelserie syntes på en bild några av de föremål som verkmästare Hartung själv hade formgivit dekoren till och som finns i Gunnar Franzéns samlingar. Jag har fått tillfälle att själv fotografera dessa föremål hemma hos Gunnar Franzén. Ett av föremålen – en tallrik – visar ”Gamla rådhuset i Lidköping”. Den gamla sparbanksbyggnaden syns förstås inte på bilden. Den byggnaden stod inte klar förrän 1902.

Ett annat av föremålen – också en tallrik – visar en ”Vy från Lidköping”. På den ser man det nya rådhuset och kyrkan som den byggdes upp igen efter branden 1849 samt järnbron från 1856.

Det tredje föremålet på bilden i del 4 är en pokal som tillverkades som pris till Lidköpings skytteförenings 40-årsjubileum 1901. På en sida av pokalen finns det ett skyttemärke och texten ”Minne från Lidköpings Skyttefest 19 9/6 01”. På den andra sidan finns Skaraborgs läns vapen och en bild av den gamla skyttepaviljongen vid skjutbanan på västra sannorna. I Westgöta-Posten (WP) den 11 juni 1901 kan man om skyttefesten i stadsträdgården bland annat läsa om ”den provisoriska skjutbanan, där man med luftbössor hela aftonen höll på att skjuta till måls, … Bland dem, som där visade sin färdighet … var äfven stadens 80-årige vördade borgmästare. … Ett skott går. Pilen råkar midt i prcken. Ett andra skott lossas med samma resultat. Ett eklatant bevis på den gamles säkra hand och lika säkra öga!”. Det handlade om skytteföreningens förste ordförande Carl Wennèrus.

Jag har också fått tillfälle att hos numera avlidna Gerd Fredriksson – barnbarn till Carl Fredrik Hartung och kusin till Tore Hartung– fotografera ytterligare porslinsföremål som Carl Fredrik Hartung har målat, bland annat en kopp med fat. På baksidan av fatet kan man läsa ”Handmålat av C. F. Hartung”. Av stämpeln framgår, att porslinet är tillverkat av Rosenthal.

På ett annat fotografi kan man se Carl Fredrik Hartung på sin ålders höst med Kongl. Patriotiska Sällskapets medalj ”För långvarig och trogen tjenst” på bröstet. I WP den 1 april 1932 kan man läsa, att han hade gått i pension och i samband därmed bland annat tilldelats denna medalj. Tillsammans med medaljen tillägnades han en så kallad adress:
”Mästaren C. F. Hartung tillägnas denna adress med ett uppriktigt och varmt tack för de många och långa år han ägnat det företag, som från en anspråkslös början utvecklats till Lidköpings Porslinsfabrik. Hans kunskaper, intresse och arbetsamhet utgöra tre av de viktigaste stenarna i den grund på vilken företaget byggts.
Lidköping den 30 mars 1932.   Aktiebolaget Lidköpings Porslinsfabrik    
M. Bernström Folke Nyman.”

Vid ett andra besök hos Gerd Fredriksson fick jag se ytterligare en tallrik av Carl Fredik Hartungs hand under tiden hos NPA. På den ser man Husaby kyrka avbildad i en form av tredimensionell skapelse. På baksidan har antecknats ”Omkring 1905”.

I adressen ovan nämns Aktiebolaget Lidköpings Porslinsfabrik, som Carl Fredrik Hartung fick vara med att etablera. I kommande artiklar kommer jag att berätta om detta bolags tillkomst.

___________

Klicka till första delen

Klicka till andra delen

Klicka till tredje delen

Klicka till fjärde delen

Klicka till femte delen

Klicka till sjätte delen