Gå direkt till Nyheten (Debatt: Personer med funktionsnedsättning skall inte hållas utanför!)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 juli 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Personer med funktionsnedsättning skall inte hållas utanför!

Publicerad tisdag, 22 december 2020, 16:17 av Insändare

Compassen och flera brukarorganisationer reagerar efter politiskt uttalande att personer med funktionsnedsättning inte får vara med och påverka arbetet som skall ge dem stöd och hjälp.

Personer med funktionsnedsättning skall inte hållas utanför!

Vem hade kunnat tro att exkludering av människor skulle kunna ske år 2020 på ett kommunfullmäktige i Sverige? Dessvärre står det nu helt klart att personer med funktionsnedsättning i Lidköpings kommun inte får lämna synpunkter i det arbete som skall ge dem stöd och hjälp.

Detta kunde vi konstatera vid den inledande interpellationsdebatten i Kommunfullmäktige den 16 december där frågan hur man involverar brukare och brukarföreningar vid verksamhets- och organisationsförändringar ställdes.

Vi har under lång tid fått höra av ledande politiska företrädare i Lidköpings kommun om betydelsen av dialog. Det finns nu all anledning att ifrågasätta grundsatsen i detta begrepp då dialogen inte skall inkludera personer med funktionsnedsättning när åsiktsutbytet behövs som allra mest.

Det var det föråldrade synsättet ”brukarna skall inte märka något” som angavs som motiv att inte involvera personer med funktionsnedsättning. Men det kan väl knappast undgått någon från den styrande majoriteten om den oro i boendestödsfrågan som har uttryckts i media av brukare och brukarföreträdare. SKR trycker på att brukarmedverkan och brukarinflytande är en betydelsefull kvalitetsaspekt i frågor som denna vilket den styrande majoriteten kringgått.

Vår förhoppning var att kommunfullmäktige skulle reagera och rätta till denna uteslutning av de mest sårbara grupperna i Lidköpings kommun. Dessvärre noterade vi inga invändningar från fullmäktige utöver frågeställarens. Jämlikhet, lika rätt att få uttrycka sin åsikt i frågor som berör den enskilde, är grundläggande rättigheter vi värderar högt i Lidköping.

En allra högst relevant fråga att ställa till våra politiska företrädare blir därför, hur står det egentligen till med jämlikheten i Lidköpings kommun?

Compassen Lidköping
Attention Skaraborg
Autism- och Aspergerföreningen VG Skaraborg

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Per
Gäst
Per
22 december, 2020 11:13

Politikerna verkar alltid veta bäst. Problemen med det brukar visa sig längre fram i diverse haverier.