Gå direkt till Nyheten (”Vi når inte miljömålen”
Rapport över arbetet under året i länet)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 mars 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

”Vi når inte miljömålen”
Rapport över arbetet under året i länet

Publicerad onsdag, 09 december 2020, 10:56 av Redaktionen

Läget är fortsatt kritiskt för miljömålen, särskilt för de mål som berör klimatet och den biologiska mångfalden. Trots aktivt åtgärdsarbete på många håll har trenden inte vänt för något miljömål det senaste året. Detta visar Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens årliga uppföljning av miljömålen i Västra Götaland.

Den biologiska mångfalden hotas av en intensiv mark- och vattenanvändning och högt exploateringstryck. Arealen jordbruksmark fortsätter att minska och natur- och kulturvärden i odlingslandskapet blir allt färre. Det återstår också mycket arbete för att få ner länets utsläpp av växthusgaser.

Vi uppnår inte våra miljömål och läget är allvarligt. För att vända utvecklingen måste vi påskynda omställningstakten mot fossiloberoende, inte minst inom industrin där utsläppen ökat. Men det finns hopp och stöd, Industriklivet och Klimatklivet är exempel på åtgärder som Regeringen har initierat för att underlätta för industrin att ställa om, säger länsöverdirektör Lisbet Schultze.

– Vi vet att hårt arbete ger effekt, säger Gerda Roupe som samordnar miljömålsarbetet på Länsstyrelsen. En positiv trend märks när det gäller minskade utsläpp av kväve och fosfor i våra vattendrag och flera av våra regionala tilläggsmål är på väg att uppnås. Det ser till exempel bra ut för mål kopplat till luftkvalitet, förorenade områden och vattenförsörjningsplanering.

Under nästa år kommer Länsstyrelsen revidera det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen, som är en viktig plattform för att driva på miljömålsarbetet i länet. Revideringen ska bidra till ett ännu större ansvarstagande hos aktörerna för att åtgärderna genomförs. Prioriterade åtgärder med effekt på minskad klimatpåverkan och biologisk mångfald kommer också bli tydligare.

Mer information om länets miljömålsarbete, åtgärder och uppföljning av åtgärdsarbetet.

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Johannes
Gäst
Johannes
9 december, 2020 11:28

Ska vi nå miljömålen måste nog samhället i stort ändras. Speciellt det stora skogsmissbruket och det intensiva jordonära jordbruket. Det betyder också att betydligt fler måste vilja leva mer hållbart och bry sig om kommande generationer.