Gå direkt till Nyheten (Högre stödnivå för skredsäkring längs Göta älv)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 01 december 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Högre stödnivå för skredsäkring längs Göta älv

Publicerad torsdag, 19 november 2020, 13:20 av Redaktionen


Regeringen har idag beslutat om en ändring i förordningen om bidrag för skredsäkring vid Göta älv som innebär att det går att få bidrag för hela eller delar kostnaden.

Klimatförändringarna kan innebära stora problem i området kring Göta älv. Riskerna för ras och skred i området är stora redan i dagens klimat och de bedöms öka. Det kan få stora konsekvenser bl.a. för bebyggelse och verksamheter längs älven men även för vattenmiljön och därmed för Göteborgs dricksvattenförsörjning. Den förordningsändring som regeringen har beslutat om innebär att bidrag kan ges för hela eller delar av kostnaderna för åtgärder för att förebygga risken för ras och skred. Nivån på det bidrag som kommunerna kan söka höjs därmed från 70 procent till 100 procent.

Regeringen anser att huvudprincipen är att kostnaderna för skydd av egendom ligger på egendomens ägare. Bidraget för ras- och skredsäkring längs Göta älv är ett undantag från den huvudprincipen eftersom det gäller ett stort område som omfattar flera kommuner och län, att det innebär skydd av områden som är av nationellt intresse, samt att det handlar om omfattande åtgärder som överstiger kommunernas betalningsförmåga inom rimlig tidsperiod.

Regeringen har tidigare föreslagit en förstärkning av anslaget för skredsäkring längs Göta älv med 100 miljoner för år 2021 i budgetpropositionen för 2021. Anslaget beräknas även öka med 100 miljoner kronor 2022.

Skredsäkring är viktig även för att kunna tappa vatten vid höga nivårer på Vänern.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *