Gå direkt till Nyheten (Debatt: Har kommunen verkligen råd med allt?)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 juni 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Har kommunen verkligen råd med allt?

Publicerad lördag, 14 november 2020, 09:35 av Insändare

Bo E Landström, aktiv i Vänsterpartiet och med förtroendeuppdrag i Lidköpings kommun, ifrågasätter om Lidköping har råd med alla investeringar och samtidigt ta hand om välfärden.

En öppen fråga till Lidköpings beslutande politiker: Kommer verkligen kommunens inkomster att räcka till att både säkra välfärden och till att göra allt det andra stora man vill att kommunen skall sätta igång med?

Politiska företrädare inom den brokiga grupp av partier som idag styr Lidköpings kommun berättar gärna i olika sammanhang om vad man vill göra för att Lidköping skall kunna växa fortare och bli en bra kommun att leva i för invånarna.

Det var inte länge sedan man gick ut stort och talade om att det nu var klart att sätta igång med den stora satsning som innebär att det genom utfyllnadsarbeten skapas en strandpark som kan knytas an till ett framtida hamnstadsområde. Man har vidare låtit invånarna förstå att en förberedelseprocess och beslutsprocess inför att bygga ett helt nytt badhus i Lidköping nu är inne i ett slutskede. Något som också framstår som mycket viktigt, när ledande politiker berättar vad man vill skall hända i kommunen framåt, är det att fortsätta med att planera inför att anlägga ett nytt centralt område som man kallar Framnässtaden.

Man får t o m ibland intrycket av att vissa ledande politiker idag anser att ett förverkligande av denna Framnässtad, är lika betydelsefullt och nödvändigt för att Lidköping skall kunna bli en större och framgångsrikare kommun, som delvis samma politiker en gång ansåg att Hamnstaden var.

En besvärande och fördyrande omständighet som ibland framkommit i sammanhanget är att några av de anläggningar som nu finns på Framnäsområdet i så fall måste flyttas till en annan plats utanför stadskärnan.

Det finns också ett mer övergripande problem som framförts inför att mer handfast sätta igång med att genomföra dessa omfattande politiska ambitioner.
Problemet är att det ekonomiska investeringsutrymme som finns i kommunens totala ekonomi, sannolikt i stort sett endast räcker till att ersätta, komplettera utveckla och modernisera redan tidigare gjorda investeringar.

Om kommunens politiska ledning ändå bestämmer sig för att kommunen skall låna pengar för att kunna fortsätta med en hög investeringstakt, kommer sannolikt nyinvesteringarna efter hand att ta betydande ekonomiskt utrymme i anspråk och därmed minska möjligheterna att upprätthålla och förbättra alla de vardagliga och löpande verksamheterna. Det vill säga hela den kommunala service som på olika sätt är så oerhört viktig för i stort sett alla invånares dagliga liv.  Kommunledningen har ju också själva pekat på att det är på grund av en mycket hög kommande investeringstakt som man nu under två års tid tvingats ta olika beslut om att ansvariga för dessa verksamheter så långt som möjligt, måste försöka hitta och genomföra kostnadssänkande åtgärder.

Slutsatsen av allt det här bör bli, att de valda politikerna inom de partier som idag styr Lidköpings kommun tillsammans behöver bestämma sig för att presentera för invånarna vilka investeringar utanför kommunens kärnområden de vill att kommunen först skall göra framöver.

Många invånare skulle nog hålla med om, att kommunen i första hand skall ha tillräckligt med resurser till att bedriva en bra, och av invånarna uppskattad, verksamhet inom de kommunala ansvarsområdena skolan, omsorgen, vården och till allt som i övrigt gör att livet i kommunen kan fungera på ett hyggligt bra sätt för invånarna. Min personliga åsikt är att den satsning som bör prioriteras efter det, är uppförandet av ett hållbart nytt badhus i anslutning till kommunens fina utomhusbad, där besöksavgiften kan hållas på rimligt låg nivå.

Bo Eliasson Landström (V)