Gå direkt till Nyheten (Compassen: Utsatt grupp kan få svårigheter med ny avgift)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 12 april 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Compassen: Utsatt grupp kan få svårigheter med ny avgift

Publicerad onsdag, 11 november 2020, 11:31 av Insändare

-Risk finns att den som är i behov av stöd ändå väljer bort det av kostnadsskäl.
Det skriver organisationen Compassen om ett förslag att införa avgift på boendestöd.

Med det förslag om avgift för boendestöd som nu utreds och eventuellt kommer att läggas fram för beslut till Kommunfullmäktige riskerar vi att utsätta en redan utsatt grupp medborgare för ytterligare stora svårigheter. Risken är uppenbar, att den som behöver boendestöd får en avgift på upp till dryga 2.000 kronor per månad med en redan ansträngd ekonomi. Vi riskerar att flertalet i behov av boendestöd väljer bort det som för dem är en viktig förutsättning för att hålla ihop sin livssituation och kunna fungera i samhället.

Hur förhåller sig andra kommuner till avgifter på boendestöd. Det varierar mellan olika kommuner hur man gör. Många tar bort avgiften av det skälet att den som är i behov av stödet väljer bort detta själva på grund av ekonomiska skäl.  Någon har haft ett avgiftsfritt boendestöd och sedan avgiftsbelagt stödet med en låg avgift (inkomstprövad) med ett maxtak, typ 500 kr/ månad. Tanken var också här att närma sig och likställa boendestödet med insatser inom hemtjänsten.  Konsekvensen blev att många valde bort stödet på grund av sin redan ansträngda ekonomi. Där har man då backat det beslutet och återinfört avgiftsfritt boendestöd. Det argumenterades också över rättvisan i avgiftsbeläggningen då stödet är avgiftsfritt då det ges genom LSS och inte annars.

Vilka är sakargumenten bakom förslaget från Social välfärd? Sammanslagningen till Social välfärd och att därmed hemtjänst och boendestöd kommer att arbeta sida vid sida är skälet till att avgiftsbelägga boendestöd och att dessa tjänster därmed skall likställas. Compassen vill trycka på att det är viktigt att ha en klar bild ur ett brukarperspektiv hur livssituationen påverkas för dessa olika kategorier av medborgare med delvis olika typer av behov då förutsättningarna för en tjänst man är beroende av förändras.

Socialtjänstlagen anger att när det gäller bistånd i form av stöd och hjälp får inte den enskildes ekonomi avgöra om hen skall få de biståndsinsatser som det finns ett behov av. Detta har Lidköpings kommun så här långt följt fram till nu.

Compassen trycker på att kostnaden för den enskilde får inte bli skälet till att stödet väljs bort av den som är i behov av stöd. Det är lite att vinna för kommunen och mycket att förlora för den enskilde. Vi har svårt att se det långsiktigt ekonomiska i ett genomförande av förslaget. Ur ett mänskligt perspektiv är det förkastligt. Detta handlar om medborgare i en redan utsatt läge där vi riskerar att ytterligare försvåra deras livssituation. Vilket Lidköping vill vi ha?

Compassen

___________________________
Klicka till Lidköpingsnytts artikel 22 oktober.

En kommentar på “Compassen: Utsatt grupp kan få svårigheter med ny avgift”

  1. Watchingeye skriver:

    Kommunen sparar in där det är som lättast. I klartext innebär ju det de mest utsatta i vårt samhälle. Som vanligt, oavsett vilka som styr.
    Att betrakta hur de mest utsatta har det, brukar ofta ses som en indikator på hur samhället i stort mår….

Kommentarerna är stängda