Gå direkt till Nyheten (Debatt: Avgörande omstart för näringslivsutveckling i Lidköping.)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 12 april 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Avgörande omstart för näringslivsutveckling i Lidköping.

Publicerad måndag, 09 november 2020, 19:17 av Insändare

Ingvar Svensson, som tidigare varit en av förgrundspersonerna för näringslivet i Lidköping kommenterar här beslutet i fredags att avveckla den nuvarande formen med Bolagsrådet och tillväxt Lidköping för att i stället åter bilda NIL – Näringslivet i Lidköping.

Klicka till Lidköpingsnytts artikel i fredags.

– – – –

Avgörande omstart för näringslivsutveckling i Lidköping.

Det Bolagsråd som företagare bildade 2011 och som tillsammans med kommunen skapade Tillväxt Lidköping AB, har enligt samstämmiga uppgifter inte gett den effekt på näringslivsutvecklingen som förväntats. Ett mått på detta är företagens upplevelse av det lokala näringslivsklimatet, där Lidköping sedan 2014 har rasat från 79;e till 253:e plats bland landets 290 kommuner. Ett annat mått är att Lidköping tycks få svårt att nå det tillväxtmål som satts upp beträffande folkmängden. Inte heller har stadskärnan utvecklats så positivt som krävs för att behålla en tillräckligt stor attraktivitet som handelsplats och besöksmål. Att t ex anlägga en offentlig toalett, transformatorstation och dagvattenrening på torget, har varken bidragit till bättre företagsklimat eller fler besökare.

Näringslivets intresse och behov är ofta förenligt med den lokala politikens önskemål, men inte alltid. Framförallt gäller ibland helt olika prioriteringar på näringslivets och politikens arenor. Det kan nog ses som naivt av näringslivet att tro, att man i ett med kommunen gemensamt bolag, skulle kunna skaffa sig ett större genomslag för näringslivets intressen och behov. Alla kommunala beslut styrs helt av kommunala tjänstemän, enskilda politiker eller politiska församlingar, något som är självklart i en demokrati. Därför krävs det istället att näringslivet lyckas få sin röst hörd och ökad förståelse där. Det räcker inte bara med ett gemensamt bolag helt utan makt, där politikerna sedan fritt kan välja vilka frågor man vill ta sig an och driva. Ett färskt exempel på detta är politikernas tystnad, vad gäller den senaste utvecklingen i sjukhusfrågan.

Den förening som nu skall väckas till liv, Näringslivet i Lidköping, NIL, måste få till stånd en mycket bred uppslutning bland alla företag för de övergripande och gemensamma målen för näringslivsutveckling. Skapa tydliga mål som skulle kunna genomföras och ”bockas av” inom olika tidsperspektiv. Det skulle gynna tillväxt både inom befintliga företag och underlätta för de nyetableringar som krävs. En sådan ”bucket list” med mål är lätt att göra och finns säkert redan i byrålådorna. Med en sådan arbetslista, uthållighet och ett stort engagemang från många företag och deras anställda, blir det svårt för politiker att blunda och inte ta tillvara den opinion som skulle kunna skapas. En viktig samarbetspartner blir givetvis den nya kommunala näringslivsenhet som skall ligga direkt under kommunstyrelsen. Vem som blir ledare för denna, liksom för det nya NIL, blir helt avgörande för ett framgångsrikt arbete.

Det kräver också att nya NIL blir en kraftfull näringslivsaktör och att företagen ger de resurser som krävs för att åstadkomma en rimlig påverkan på politiken. Särskilt viktigt är det att både små och stora företag i alla branscher engagerar sig och samverkar kring de övergripande gemensamma målen. Branschorganisationer för fastighetsägare, köpmän, tjänstesektorn, tillverknings- och transportindustri m fl, finns redan som kan deras specifika frågor. Det som behövs är en samordning och drivkraft för gemensamma lokala näringslivsfrågor, som inte alltid får tillräckligt utrymme, när politiken skall prioritera eller när sammanvägningar skall göras inom näringsliv och politiska organisationer på regional eller central nivå. Lycka till!

Ingvar Svensson, fd Regionchef i Svenskt Näringsliv och styrelseledamot i tidigare NIL.