Gå direkt till Nyheten (Tillväxt Lidköping avvecklas – blir ren näringslivsförening
Kommunen bygger upp näringslivsenhet)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 13 maj 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Tillväxt Lidköping avvecklas – blir ren näringslivsförening
Kommunen bygger upp näringslivsenhet

Publicerad fredag, 06 november 2020, 12:35 av Björn Smitterberg

– Vi har inte fått den utveckling vi hoppades på, säger Jonas Sundström, kommunalråd, om beslutet att avveckla Tillväxt Lidköping.

Bolaget kommer att övergå i en ren näringslivsförening – Näringslivet i Lidköping, NIL.

Kommunen kommer att ta över personalen – två personer – vid Tillväxt Lidköping och bygga upp en egen näringslivsenhet.

– NIL ska arbeta som förening med att stödja näringslivsutveckling, skapa mässor och möten och föra fram näringslivsfrågor till kommunen, säger CVarl-Fredrik Svederberg, ordförande i Tillväxt Lidköpings Bolagsråd.

– Näringslivet är viktigt för oss, säger Jonas Sundström. Men vi behöver ta nya tag.

Den nya verksamheten hamnar direkt under kommunstyrelsen. Jonas Sundström vill ha nytt bemötande för näringslivet.
– Kommer man till stadshuset med frågor ska man ha klara svar med sig när man går ut.

– Vi ska försöka samla alla företagare i vår nya förening NIL, vi blir betydligt mer renodlade. Inte minst vill vi att det ska vara roligt att vara företagare, sa Carl-Fredrik Svederberg bl a.

– Vår roll blir tydligare gentemot kommunen – vi vill alla att företagen ska utvecklas på bra sätt.

Uppdatering med eftermiddagens pressmeddelande:

Lidköpings kommun och föreningen Bolagsrådet har kommit överens om att avveckla det samägda bolaget Tillväxt Lidköping AB. Skälet är att arbetssättet med det samägda bolaget inte gett den efterfrågade effekten i form av ett förbättrat näringslivsklimat. Det har också uppmärksammats att det inte är förenligt med upphandlingsregler att göra riktade köp av ett samägt bolag såsom görs genom den årliga kommunala ersättningen till Tillväxt Lidköping AB.

Ägarna har kommit till den gemensamma slutsatsen att det finns bättre förutsättningar att driva arbetet i två separata organisationer men med ett fortsatt gott och aktivt samarbete.

– Som kommun behöver vi ta en mer aktiv roll i arbetet med att skapa ett bättre näringslivsklimat. Vi vill öka engagemanget på bred front i kommunen och det första steget är att ta ett tydligare strategiskt ansvar, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström.

Arbetet med att forma kommunens fortsatta näringslivsarbete sker genom det uppdrag kommunstyrelsen gett kommundirektören om att ta fram en näringslivsstrategi.

Formellt är det kommunfullmäktige som har att pröva frågan om att avveckla kommunens ägarskap i Tillväxt Lidköping AB. Ärendet beräknas nå fullmäktige den 14 december. Bolagets två medarbetare kommer att erbjudas anställning i kommunen.

2 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Maria
Gäst
Maria
12 november, 2020 08:12

Det är ett klokt beslut att avveckla Tillväxt Lidköping och Bolagsrådet då dessa konstruktioner har främjat vissa företag som lokala, större, ofta mansdominerade företag med inriktning på traditionellt manliga produkter o verksamheter medan små, serviceföretag ofta kunskapsintensiva och med inflyttade som drivande eller anställda missgynnats av den här strukturen. Det har varit tydligt att frågor som drivits ofta handlar om att det kan utmynna i kontakt med kommunen. Strukturen har också gynnat dem med gamla o långvariga lokala kontakter. Den här typen av ojämlikhet och ointresse för de övergripande viktiga frågorna och den utveckling som sker i omställningen av samhället från ett fossiloberoende samhället där naturen ses som en ändlig resurs är inte till gagn för näringslivet. Inte heller ointresset för att skapa bra bostadsmiljöer där närliggande grönområden utan buller är en avgörande faktor för god hälsa. Det missgynnar företag som tar sig an utmaningarna samtidigt som det är dessa företag som visar både lönsamhet o utvecklingspotential och det ökar riskerna för att traditionella branscher som förlitar sig på det fossila samhället uppenbart riskerar en negativ utveckling och därmed färre arbetstillfällen. Kommunens egna satsning på en näringslivsenhet står inför en stor o liknande utmaning. Fortsätta i dessa hjulspår eller fråga sig hur man ska ta sig an näringslivsfrågor och vad för näringsliv och näringslivsutveckling ska man lägga sina resurser på? Vad ger kommuninvånarna en näringslivsutveckling med meningsfulla o utvecklande arbetsplatser som kan attrahera nyutbildade och erfarna kompetenta medarbetare?

Nisse
Gäst
Nisse
12 november, 2020 01:32

Maria – det är helt rätt att kräva att även verksamhet som saknar rötter i Lidköping ska synas och hjälpas. Men det är naturligtvis inte svart eller vitt… för att stanna i Lidköping har även de väletablerade verksamheterna behov av de här resurserna.