Gå direkt till Nyheten (Sjöfartsverket vill ha satsning på utbyggda slussar för Vänersjöfart)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 17 augusti 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Sjöfartsverket vill ha satsning på utbyggda slussar för Vänersjöfart

Publicerad onsdag, 21 oktober 2020, 15:16 av Björn Smitterberg

Nu är Sjöfartsverkets förslag för att stärka sjöfarten klar och inskickad. Förslagen ska nu behandlas av regeringen inför nästa årsbeslut om Nationell plan för perioderna 2022-2033 respektive 2022-2037. Sammanlagt är det över 700 miljarder som investeras i svensk infrastruktur över de tio åren.

Sjöfartsverket lyfter i dokumentet bl a fram en inriktning för åtgärder som bör beaktas för att på ett effektivare sätt utnyttja sjöfartens möjligheter och för att stimulera överflyttning av godstransporter från väg och järnväg. En ökad överflyttning är som konstateras i regeringens godsstrategi ett effektivt sätt att minska transportsektorns totala miljöpåverkan samt stigande underhållsskuld och kostnader på vägnätet. Överflyttning innebär framförallt att skapa förutsättningar för att tillkommande gods och passagerare i så stor utsträckning som möjligt transporteras med sjöfartslösningar eftersom det är detta trafikslag som har lättillgänglig fri kapacitet i fartyg, hamnar och på farleder.

Här är en del av åtgärderna som föreslås:

* Säkerställ fortsatt finansiering av existerande projekt i Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 (exempelvis nya slussar i Trollhätte kanal).

* Nationell plan för transportsystemet föreslås omfatta finansiering av investering i fyra nya isbrytare. Att ett nytt anslag för drift och underhåll av befintliga och nya isbrytare skapas.

* Att det statliga anslaget 1:5 Ersättning för viss kanal och slussinfrastruktur inkluderas i nationell plan för transportsystemet och utvidgas att omfatta alla kanaler och slussar.

* Inför en näringslivspott inom sjöfart likt den som finns för järnväg.

* Att medel prioriteras för att utveckla och bygga upp en digital infrastruktur i svenska farleder.