Gå direkt till Nyheten (Insändare: SD vill säkerställa vårdgaranti och löner)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 09 februari 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Insändare: SD vill säkerställa vårdgaranti och löner

Publicerad tisdag, 20 oktober 2020, 14:37 av Insändare

SD:s budgetförslag säkerställer vårdgarantin och personalens löner. Det skriver SD:s regionråd Heikki Klaavuniemi i en insänd artikel.

Inom kort kommer regionfullmäktige att besluta om ny budget för 2021.
Om den styrande minoritetens förslag vinner i regionfullmäktige så tvingas vi dra slutsatsen att sjukhusen inte blir värda att få mer i uppräkning än tidigare fattat beslut och att personalen inte heller får den lönesatsning den förtjänar.

Sverigedemokraterna presenterar ett budgetförslag utökar ambitionsnivåerna på våra sjukhus och fördelar 200mnkr mer än tidigare beslutad ram till hälso- och sjukvårdsnämnderna att beställa vård för. Med dessa medel kan uppräkningen säkerställa att viktiga verksamheter inte fumlas bort i sjukhusens detaljbudgetar samt att medarbetarna inte blir färre i antal.

Vi uppmärksammar också behovet av att Västra Götalandsregionen har en konkurrenskraftig lönesättning. Därför tilldelar vi personalutskottet 700mnkr för att säkerställa att lönesättningen i vår region står i paritet med förväntad arbetsuppgift samt att den är i nivå med andra närliggande regioners.

Regionen med dess heroiska personal står inför en tuff utmaning 2021. Covid-19 pandemin har lämnat ett stort vårdberg efter sig.
Förvaltningen har gjort en god bedömning av hur stort detta vårdberg i Västra Götalandsregionen är. Vårdberget omfattar ca 13 000 operationer och 10 000 besök till den specialiserade vården. Det är alltså ett massivt ”berg” som byggts upp under pandemin.
Utöver det så måste Västra Götalandsregionen nå vårdgarantins uppsatta mål om väntetider kortare än 90 dagar, då behövs det mer än de åtgärder som redan är beslutade inom den befintligt beställda ramen.

Vi ger därför regionstyrelsen 650 mnkr i utökad ram för att hantera det ackumulerade vårdberget efter covid-19 pandemin 2020.
Ett av våra uppdrag vi lämnar till regionstyrelsen är att det måste säkerställas att våra patienter också kan bli remitterade till andra regioner för vård i de fall Västra Götalandsregionen inte kan ge dem vård inom vårdgarantin. Det räcker inte med att hänvisa till det fria vårdvalet. Vi har en vårdgarantiserviceverksamhet som lotsar patienter till andra sjukhus i regionen eller till upphandlade vårdgivare, men de behöver mer möjligheter att lotsa patienter till vård inom vårdgarantin.

Med anledning av att vi står inför denna utmaning så uppmärksammar vi också det låga utnyttjandet av våra operationssalar.
Snittet på nyttjandet av våra operationssalar är, utan att använda överord, dålig.
Från 58 % på NU-sjukvården till 48 % på SkaS. Då ska det också nämnas att beläggningsgrad inte bara tar hänsyn till faktiska utförda operationer, utan också att ”minst en person är i rummet”.
Vi ifrågasätter varför man har dyra operationssalar som inte används fler timmar än vad som görs. På fredagar och helger minskar användningen rejält och lokalerna står tomma.
Förutom att vi tycker att schemaläggningen ska ses över så föreslår vi att regionstyrelsen undersöker möjligheten att låta privata vårdbolag hjälpa till att fylla operationssalarna med operationsverksamhet när de inte utnyttjas av regionen.

Heikki Klaavuniemi
Regionråd (SD)

3 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
20 oktober, 2020 08:43

Ska man nå riksgenomsnittet lönemässigt krävs det 1 miljard, så SD´s satsning räcker inte ens till det.

Curt Johansson
Gäst
Curt Johansson
21 oktober, 2020 10:36

”Det bästa får inte bli det godas fiende”. Håller du inte med?

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
21 oktober, 2020 03:30

Curt, man ska sikta mot stjärnorna om man vill nå månen. ;-)