Gå direkt till Nyheten (Porslinsmålarna som räddade fotoklubben)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 20 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Porslinsmålarna som räddade fotoklubben

Publicerad torsdag, 15 oktober 2020, 08:02 av - Inskickat material

Med anledning av Göran Carlssons bortgång publiceras detta för att belysa den betydelse för kulturen i Lidköping som flera vid Rörstrandsfabriken hade under 1900-talet.
Det är nu klart att det blir en fotoutställning med Göran Carlssons foto i Stadshuset – den öppnar 30 november.

Originaltexten från en artikel i Lidköpings-Bygden 2017 är nu något korrigerad – det har ju gått tre år och Göran Carlsson dog den 1 oktober 2020.
Författare är arkivforskaren Alf Johansson.

Lidköpings fotoklubb firade 2017 sitt 70-årsjubileum. Då kunde man i Nya Lidköpings-Tidningen (NLT) den 20 januari 2017 läsa: ”Lidköpings fotoklubb slog rot i februari 1947. Fem vise män, Bertil Lind, Arvid Fredriksson, Einar Alm, Lars Thorén och Lennart Sion spånade några dagar före jul 1946 och två månader senare kallade man till möte.”
Andra medlemmar i klubben var Lidköpingsprofilerna Helge Källson och Uno Ljungblom, som båda valdes till suppleanter i styrelsen för 1948.

Ett synligt bevis på klubbens aktiviteter under de första åren var den utställning man anordnade 1952 i den nya läroverksbyggnadens hall. Då kunde man i NLT den 30 maj under rubriken Fotoklubben rustar för utställning  läsa: ”Medlemmarna i Lidköpings Fotoklubb har bytt yrke för närvarande. Nere i nya läroverkets källare praktiseras det hederliga snickaryrket, där man är i gång med förarbete för den kommande fotoutställningen. Klubbens ordf. Lars Thorén hinner lägga hamaren [hammaren] åt sidan en liten stund och tala om att man fått in många anmälningar från västsvenska distriktet till fototräffen.”

Några år senare blev 1956 de tre porslinsmålarna Göran Carlsson, Gösta Millberg och Kurt Bergstam medlemmar i klubben. Göran Carlsson har försett mig med ett fotografi, där de alla tre syns tillsammans med arbetskamrater på Rörstrand. Övriga på bilden är stående från vänster Nils Sandén, min pappa Henning Johansson, Karl-Erik Blom och Robert Emmerik samt sittande från vänster Knut Hedvall, Evert Lundström (? Göran är inte riktigt säker), Billy Persson och Valdemar Andersson. Även Robert Emmerick var medlem i fotoklubben. Fotografiet är taget 1957 eller tidigare.

När jag därefter har studerat klubbens protokoll till och med 1985 hittade jag dem första gången i samband med årsmötet 1958. Då valdes Kurt Bergstam till vice sekreterare, Gösta Millberg till suppleant i styrelsen och redaktör för klubbens tidning och Göran Carlsson till ledamot i programkommittén.

Två år senare skulle de komma att få andra roller i föreningen. Göran Carlsson har berättat, att flera styrelsemedlemmar lämnade sina poster och klubbens ordförande Einar Alm ringde och meddelade, ”att nu får ni hjälpa till, annars kan inte klubben fortsätta”. Vad göra? Einar Alm ville att Göran Carlsson skulle bli kassör och att Kurt Bergstam skulle ta över posten som sekreterare. Kurt hade redan fått skriva protokoll i frånvaro av den ordinarie sekreteraren. Men Göran Carlsson vägrade att bli kassör, han kunde tänka sig att bli sekreterare, så Kurt Bergstam fick bli kassör.

De nya rollerna stadfästes vid årsmötet i november 1960. Då valdes dessutom Gösta Millberg som suppleant i styrelsen, ledamot av programkommittén, redaktör för klubbtidningen och jurymedlem. Året därpå valdes han dessutom som bibliotekarie. Ytterligare några år senare blev även Göran Carlsson vald som redaktör och jurymedlem. Man kan också av protokollen utläsa att den 1 mars 1961 hälsades Inga Millberg och Signe Bergstam välkomna som medlemmar i klubben. Då var också Görans fru Kerstin medlem i klubben.

Med smärre förändringar behöll de tre porslinsmålarna sina uppdrag i klubben till och med årsmötet 1972. Det året tvingades Göran Carlsson av personliga skäl att trappa ner på sina åtaganden i fotoklubben och han skrev sitt sista protokoll som ordinarie sekreterare den 9 mars 1972. Men han fortsatte som intresserad medlem och deltog i klubbens tävlingar ytterligare ett antal år och så sent som 1985 hittar man honom som ledamot av programkommittén och valberedningsman. Då var Gösta Millberg fortfarande en av redaktörerna för klubbtidningen, medan däremot Kurt Bergstam inte återfinns som funktionär i klubben. Han valdes till kassör sista gången 1974.

Gösta Millberg gjorde också många illustrationer till klubbtidningen Fixeringsbladet. Ett exempel syns i numret från den 8 oktober 1987 i samband med klubbens 40-årsjubileum. Där har Gösta fått med många av Lidköpings byggnader – Nicolaikyrkan med det utseende den fick efter branden 1849, det gamla sparbankshuset från 1902, Gamla rådhuset, Centralföreningens silobyggnad från 1949, Läckö slott och en del av den gamla bebyggelsen vid Limtorget.

De tre porslinsmålarna förekommer flitigt i protokollen som pristagare i olika fototävlingar. Redan i januari 1959 hittar man Gösta Millberg som etta, Göran Carlsson som tvåa och Kurt Bergstam som trea i klubbens tävling för färgbilder. Därefter hände det många gånger, att de belade de tre första platserna i olika tävlingar, till exempel enligt paragraf 7 den 13 november 1969, då Hallstaviks fotoklubb hade bedömt de inlämnade bidragen. Sista gången som jag har hittat dem i samma tävling var i protokollet från den 12 mars 1981. De tävlade då i klubbens månadstävling för färgbilder, dock utan några framskjutna placeringar.

Kurt Bergstam och Gösta Millberg var döda, redan när denna artikel skrevs 2017. De två kände jag som arbetskamrater till min pappa under många år. De så kallade finmålarna umgicks även på fritiden och vi barn var med på många av deras träffar. Gösta Millberg kände jag också som skytt i Lidköpings skytteförening.

Göran Carlsson är av lite yngre årgång och honom lärde jag känna på senare år, när jag har letat efter material och historier från Rörstrands porslinsmåleri. Han hade då kvar fotografier från tiden i Lidköpings fotoklubb. Några exempel på svartvita fotografier syns på bilderna nedan.

Göran Carlsson firade många framgångar i olika tävlingar. Han blev klubbmästare vid flera tillfällen, bland annat 1980, då han vann klassen för svartvita fotografier. Priset bestod av en platta i stengods, som Gösta Millberg hade dekorerat. Göran blev dessutom Skaraborgsmästare i klassen för färgbilder både 1974 och 1986. Ett annat pris, som Göran mindes med glädje, är jetongen från Fotografiska föreningen i Göteborg 1961.

Så sent som i slutet av 1990-talet segrade han i en tävling anordnad av Sparbanken Lidköping. På fotografiet från prisutdelningen syns de tre porslinsmålarna framför Gunnar Nylunds relief ”Staden – Slätten – Sparbanken”. Längst till vänster står Kurt Bergstam och Gösta Millberg och i mitten står Göran själv.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *