Gå direkt till Nyheten (Över 10 miljoner till vandringsleder)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 09 februari 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Över 10 miljoner till vandringsleder

Publicerad torsdag, 15 oktober 2020, 18:49 av Redaktionen

Västra Götalandsregionen beslutade idag att bevilja 10 800 000 kronor till Västkuststiftelsen som samordnare för projektet ”Utveckling av hållbara och kvalitetssäkrade leder”. Satsningen är ett stort kliv framåt för att bli Sverigeledande på vandrings- och cykelleder, i syfte att öka tillgängligheten och skapa ett nät av fler kvalitetssäkrade och trygga regionala leder i Västra Götaland.

– Här finns ett nätverk av leder som har stor potential, men som har alltför låg kvalitet. För att lederna ska kunna stärka besöksnäringen och arbetet för folkhälsan behöver de utvecklas. Genom satsningen kan vi nu ta ett övergripande regionalt ansvar för ledutveckling i hela Västra Götaland, säger Kristina Jonäng, ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Intresset för vandring och cykel har ökat kraftigt under de senaste åren. Inte minst har pandemin påverkat invånares lust att vistas mer i naturen och lett till ökad trafik på de västsvenska lederna. Det märks av ett uppsving för naturturism i allmänhet- och för vandring i synnerhet –som en direkt följd av ökad efterfrågan på hållbar och miljövänlig turism.

Förutom goda effekter på folkhälsan med fysisk aktivitet i naturområden, har det i sin tur gett positiva effekter på kringliggande näringsliv och besöksnäring, samtidigt som det spelar stor roll för det lokala friluftslivet. Att upptäcka sitt närområde har blivit mer aktuellt än någonsin.

I praktiken innebär satsningen möjlighet att skapa ytterligare 200 mil kvalitetssäkrade leder: Vildmarksleden, Sjuhäradsleden, Pilgrimsleden Göta Älv, Pilgrimsleden Dalsland, leder i Kroppefjäll, Ätradalsleden, Västkustleden och Unionsleden. Det finns även positiva resultat att bygga vidare på från tidigare pilotprojekt för utveckling av Bohusleden, Kuststigen och Gotaleden där modell för samverkan och samarbete utvecklats under ett par års tid där 90 mil regionala vandringsleder kunnat kvalitetssäkrats.

Västkuststiftelsen tar en samordnande roll för utvecklingen av vandrings- och cykelleder i Västra Götaland i samarbete med kommuner, kommunalförbund, Turistrådet Västsverige, Förvaltningen för kulturutveckling samt länsstyrelsen. Dessa parter bidrar med ytterligare insatser som motsvarar cirka 25 miljoner kronor, totalt nära 36 miljoner kronor till satsningen under kommande tre årMen naturturism handlar om mer än att utveckla de faktiska lederna. Projektet ska bidra till att göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling genom att kommuner, region och näringsliv samverkar för att utveckla arbetstillfällen och näringsliv, där företag inom besöksnäringen kan stärkas och att nya företag kan starta. Invånare och besökare ges också förutsättningar för en hållbar livsstil och det bidrar till att stärka Västra Götalands natur- och kulturarv.

Fakta:

Västkuststiftelsen får en samordnande roll för utvecklingen av vandrings- och cykelleder i Västra Götaland i samarbete med kommuner, kommunalförbund, Turistrådet Västsverige, Förvaltningen för kulturutveckling samt länsstyrelsen. Dessa parter bidrar med ytterligare insatser som motsvarar cirka 25 miljoner kronor.

Lite kuriosa:
I början av året hyllades Västsverige av New York Times som en av världens mest spännande destinationer 2020. På listan ”52 places to go 2020” nådde Västsverige plats 16. Västsverige hyllades som en föregångare när det gäller hållbar turism. I motiveringen lyftes Gotaleden fram, den 70 km långa vandringsleden mellan Göteborg och Alingsås, en av de leder som nämns i texten.