Gå direkt till Nyheten (– Hur fungerar kontrollen?
Vänsterpartiet frågar om blyhalter vid Rörstrand)

 
 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. 05 december 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

– Hur fungerar kontrollen?
Vänsterpartiet frågar om blyhalter vid Rörstrand

Publicerad söndag, 27 september 2020, 10:36 av Björn Smitterberg

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat införa en intern kontrollplan för att risker ska kunna bedömas vid olika arbeten. För ett par veckor sedan blev det uppmärksammat att den så kallade Orkidéparken mellan Rörstrand och Vänerstranden har så höga halter av bly att området spärrats av.

Med detta som bakgrund ställer Claes-Göran Borg frågor till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gustav Edvinsson (s).

– Under den senaste veckan har flera exempel redovisats där brister i rutiner och samverkan blivit uppenbara. Det handlar om brister i diarieföring och kommunikation mellan enheter och förvaltningar. Diariehantering och samverkansrutiner inom en förvaltning brukar vara en viktig del när en nämnd och förvaltning gör en internkontrollplan. Nämndens uppföljning av internkontrollplanen är en annan viktig del för att säkra goda rutiner och att allvarliga fel inte inträffar, skriver Claes-Göran Borg i sin fråga.

– Vid genomgång av nämndens handlingar kan jag inte finna någon uppföljning eller utvärdering av 2019 års internkontrollplan innan det fattas beslut om en ny plan. Nämnden har fattat beslut om internkontrollplan i februari innevarande år men det är svårt att finna vad nämnden prioriterar och vilka underlag denna riskbedömning utgår ifrån.

– Vilka rutiner har nämnden för riskidentifiering och uppföljning av internkontroll, frågar Claes-Göran Borg i en fråga som kommer upp på kommunfullmäktiges möte under måndagen.

Även moderata oppositionsrådet Rasmus Möller har  frågor om Orkidéeparken:

– Har du tagit ditt ansvar, frågar Rasmus Möller ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden, Gustav Edvinsson.

Det lär sålunda finnas möjlighet för debatt om den gamla porslinstippen och hjur den ska hanteras framöver. Rasmus Möller undrar om det över huvud taget finns en plan för att hantera området.

3 kommentarer på “– Hur fungerar kontrollen?
Vänsterpartiet frågar om blyhalter vid Rörstrand”

 1. Lasse Silow skriver:

  Jag undrar om man undersökt vilka andra metaller som kan ha följt med de vätskor som användes till glasyr.

 2. F.d.LMV:are skriver:

  En fråga till politikerna;vad finns under asfalten norr om LMV:s gjuteri?
  I verkstaden lyfte vi på ett litet brunnslock i golvet och där såg man gamla sjöbotten.Här tömde vi kleti och pleti såsom kylväska,skäroljor,tvättfotogen m.m.
  Och visst visste vi att det inte var nyttigt att gå på ”skattjakt” bakom Rörstrands på middagsrester,redan på 1960-talet.

 3. Gustav Edvinsson skriver:

  Det är en omfattande markundersökning som gjorts nere i västra hamnen. Den har inte enbart klarlagt förekomsten av bly. Men det är ju bly som sticker ut i rapporten.

  Vad gäller ev föroreningar under asfalten norr om gjuteriet så har det tagits markprovet där innan parkeringen anlades.

Kommentarerna är stängda