Gå direkt till Nyheten (Sjukhusstyrelsen i dag: Fantastiska insatser!)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 mars 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Sjukhusstyrelsen i dag: Fantastiska insatser!

Publicerad torsdag, 24 september 2020, 15:01 av Redaktionen

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus har i dag haft möte – flera via datalänk som ju blir allt vanligare. Bl a följdes mötet av ett pressmeddelande med mycket beröm över sjukhusens personal. Ordförande är Lidköpingsliberalen Pär Johnson.

Så här skriver sjukhusstyrelsen:

Perioden som presenteras i senaste delårsrapporten har dominerats av den pandemi som drabbat samhället och som påverkat Skaraborgs Sjukhus på flera sätt. En fantastisk insats har genomförts av sjukhusets medarbetare för en trygg och säker vård för såväl patienter som personal. Stora resurser har avsatts för att möta det ökade behovet av vårdplatser på särskilda pandemienheter, ett utökat antal intensivvårdsplatser, provtagning, dörrvärdar med mera. Sammantaget har 537 patienter vårdats för covid-19 varav 61 patienter varit i behov av plats på intensivvårdsavdelning.

Sjukhusens möjlighet att utföra delar av planerad ordinarie vård har påverkats av pandemin, vilket bland annat märks i färre utförda besök och operationer än planerat.
Möjligheten för patienter att få ett digitalt vårdmöte istället för ett fysiskt har under pandemiperioden erbjudits och inneburit en stor ökning av denna besöksform. Erfarenheterna av digitala vårdmöten har varit positiva och bidrar i sig till extra fart i omställningsarbetet.

En annan positiv effekt av arbetet under pandemin är det engagemang och framgångsrika samarbete som utvecklats inom och mellan enheter för att ställa om vården inför de utmaningar som pandemin inneburit. Nya arbetssätt har vuxit fram.

På grund av ett betydligt lägre remissinflöde och med hjälp av köp av vård från externa vårdgivare har köerna till besök och operation dock inte ökat så mycket.
Däremot har en större andel av de patienter som väntar på besök eller operation fått vänta längre än vårdgarantins gräns på 90 dagar.

Budgetavvikelsen per augusti uppgår till minus 213 miljoner kronor och årsprognosen pekar på ett resultat på minus 280 miljoner kronor.

Trots pandemin så har verksamheten kunnat genomföra flera av de åtgärder som planerats för en ekonomi i balans och kostnadsutvecklingen har varit förhållandevis låg, 0,7 procent för perioden. Effekten av genomförda åtgärder summeras till cirka 48 miljoner kronor per augusti.

För att fortsätta utveckla och stärka den nära vården arbetar SkaS med flera olika aktiviteter. Till exempel följande:
• De konsultativa insatserna, utbildningsinsatser och samarbetsformer med primärvården utvecklas hela tiden.
• De mobila vårdformerna har fortsatt utvecklats under året, inkluderat den prehospitala vården med bedömningsbilar.
• Det fjärde närsjukvårdsteamet finns nu etablerat i Skaraborg.
• Sjukhuset har beviljats införskaffa en operationsrobot.
• Ortopediverksamheten ligger i startgroparna för att påbörja digitala besök tillsammans med Närvårdscentrum Mariestad, där ortopedspecialist sitter som konsult till primärvårdsläkaren.

-Våra medarbetare ska ha all heder och mycket beröm för sina insatser under hela den här perioden. De gör ett oomtvistat gott arbete och våra patienter får bästa möjliga vård. Inom styrelsen har vi ett stort arbete att genomföra framöver när det gäller att få en ekonomi i balans och samtidigt skapa förutsättningar för god behandling och bemötande av våra patienter, säger ordförande Pär Johnson.

Skaraborgs sjukhus omfattar alla sjukhus i Skaraborg.

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Gustav
Gäst
Gustav
25 september, 2020 01:59

Vad anser fackförbunden om saken?