Gå direkt till Nyheten (Högt betyg för Lidköpings äldreomsorg – igen)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 28 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Högt betyg för Lidköpings äldreomsorg – igen

Publicerad torsdag, 24 september 2020, 16:37 av Redaktionen

Socialstyrelsens rikstäckande undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” visar på fortsatt goda resultat för Lidköpings äldreomsorg, bättre än de flesta andra kommuners äldreomsorg. 97% nöjda med Lidköpings hemtjänst.

Högst betyg får värdeskapande faktorer såsom bemötande, trygghet, förtroende och att personalen utför sina arbetsuppgifter bra.
Lidköping sticker ut i statistiken även med hög brukarnöjdhet i jämförelse med riket avseende; aktiviteter på boendet, möjligheten att påverka innehåll och tider för hjälpen samt maten och måltidsmiljön.

På frågan i hemtjänstenkäten ”Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?” svarade 97 procent att de är nöjda. Motsvarande siffra för riket är 88 procent.

På frågan om nöjdhet med äldreboendet ”Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?” svarade 91 procent att de är nöjda med sitt äldreboende. Motsvarande siffra för riket är 81 procent.

Resultatet bygger på en enkät som skickades ut under våren 2020 till personer 65 år och äldre, och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende. 428 personer svarade på enkäten om hemtjänst och 150 personer svarade på boendeenkäten.

– Antal personer som bor i särskilt boende som svarat på årets enkät är lägre än tidigare år. Anledningen kan vara att många anhöriga brukar hjälpa sina närstående att svara på enkäten men har i år inte kunnat göra det i samma utsträckning på grund av Coronapandemin och besöksförbudet, säger Ingela Välitalo, utvecklingsledare Social Välfärd.

Samtliga resultat för undersökningen är publicerade på Socialstyrelsens hemsida – klicka