Gå direkt till Nyheten (Så ska fler patienter komma på bokade besök i VGR
Pilotprojekt i Skaraborg)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 26 mars 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Så ska fler patienter komma på bokade besök i VGR
Pilotprojekt i Skaraborg

Publicerad onsdag, 23 september 2020, 08:50 av Redaktionen

2019 uteblev 155.000 patienter från inbokade besök i Västra Götalandsregionen (VGR). Nu ska ett pilotprojekt vid Skaraborgs Sjukhus testa metoder för att fler patienter ska kunna komma på sina bokade tider. Arbetssättet ska sedan kunna användas inom hela regionen.

-Pilotprojektet innebär att vi testar metoden, för att därefter göra den bättre. Den förbättrade versionen blir sedan tillgänglig för alla enheter inom VGR som vill arbeta med att minska uteblivna besök. Det bör finnas tillgängligt innan sommaren 2021, säger Monica Käll Guldbrand, regionutvecklare vid koncernstab hälso- och sjukvård, som tillsammans med kollegorna Agneta Patriksson, Fredrik Sandberg och Madelene Parkhagen är kontaktpersoner i projektet.

Enligt Monica Käll Guldbrand har väldigt många enheter och medarbetare inom VGR gjort fina insatser för att minska antalet uteblivna besök, men det har varit svårt att få spridning på de goda exemplen i regionen. Nu inleds alltså ett arbete för att råda bot på detta och därför har Skaraborgs Sjukhus utsetts till pilotförvaltning, där fyra mottagningar har valts ut att delta i projektet: barnmedicin, logopedi, diabetes och sömn. Mottagningarna har själva anmält sitt intresse att få delta och kommer att genomföra regelbundna träffar och uppföljningsmöten med kontaktpersonerna vid koncernstaben, för att bland annat identifiera problem, bestämma målgrupp och utvärdera hur metoderna fungerar.

Några av metoderna som kan komma att provas är följande:

· Omvänd kallelse

· Bildstöd i kallelse

· Stöd kring information i remisser

· SMS-påminnelse.

– Vi har helt enkelt försökt systematisera de erfarenheter som redan finns hos våra medarbetare och chefer i VGR. Dessa erfarenheter har vi byggt in i strukturen för metodstödet, som vi nu testar på Skaraborgs Sjukhus, säger Monica Käll Guldbrand.

I metodiken ingår att verksamheterna utifrån sina kunskaper om sina patienter väljer olika åtgärder, projektarbetet utgår ifrån att det sällan finns en lösning på ett komplext problem. I arbetet som nu ska testas ingår att försöka ta reda på både varför vissa uteblir – men också varför många kommer på sina besök.

Enhetschef Maria Andersson samtalar med barnsjuksköterskan Marie Arleberg, som ingår i patientbokningsteamet vid barnmottagningen Skaraborgs Sjukhus.

Maria Andersson är enhetschef vid barnmottagningen, Skaraborgs Sjukhus Skövde, Lidköping och Mariestad, som har cirka 140 bokade besök varje månad som inte blir av. Hon välkomnar projektet och tror att det kan leda till något bra.

-Det kändes självklart att vara med. Vår enhet har jobbat med att ringa patienter för att kolla varför de inte kommer och sedan provat olika sätt för att komma tillrätta med problemen, men nu kommer vi nog inte längre på egen hand. Med den stöttning vi får i projektet tror jag absolut att vi kan lyckas få fler att komma på sina bokade tider, säger Maria Andersson.

Förklaringarna som patienterna ger för att de inte dyker upp på sjukhuset skiljer sig åt. Det kan till exempel vara följande:

· De har inte fått någon kallelse

· Kallelsen har kommit för sent

· Svårt att förstå kallelsen

· De mår bättre och behöver ingen undersökning

Susanne Gustavsson, kvalitetschef vid Skaraborgs Sjukhus, tror att en orsak till att patienter uteblir kan vara att de fått en tid som inte är lämplig, något som kan förbättras när möjligheten till webbtidbokning är på plats.

-Det kan också bero på att patienten inte är tillräckligt insatt i och motiverad till varför besöket ska genomföras eller inte förstår vad som står på kallelsen på grund av språkförbristningar. Orsakerna kan ju också variera mellan olika patientgrupper, säger Susanne Gustavsson.

Skaraborgs Sjukhus utvecklingschef, Svante Lifvergren, betonar att ett uteblivet besök kan, oavsett anledning, utgöra en risk för patienten själv.

-Ett missat besök kan medföra att patienten inte får den uppföljning som är medicinskt motiverad i tid, samtidigt som det också uppstår en olycklig fördröjning när patienten får vänta på en ny tid, säger han och tillägger:

-Utifrån ett systemperspektiv är det angeläget att det inte blir tomma mottagningstider som inte utnyttjas. Alla vinner på det.

_______________________
Material tillhandahållet av Skaraborgs Sjukhus. Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus