Gå direkt till Nyheten (Stöd för coronaåtgärder i Lidköpings församling)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 28 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Stöd för coronaåtgärder i Lidköpings församling

Publicerad tisdag, 22 september 2020, 15:14 av Björn Smitterberg

Svenska kyrkan har nu fördelat extra bidrag till 25 församlingar och pastorat, till lokala insatser för socialt utsatta grupper med anledning av coronasituationen. Pengarna kommer från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som i juli beslutade om ett tillfälligt bidrag till civilsamhällets organisationer, för att hjälpa samhällets mest utsatta under coronapandemin.

Lidköpingsförsamling har tilldelats 200.000 kr. Totalt var det drygt 180 ansökningar, varav 25 beviljades stöd.

Det framgår tydligt i ansökningarna, skriver Svenska kyrkan i sitt beslut, att många människor hamnat i ökad utsatthet under coronaperioden.

– En viktig anledning är förlängda handläggningstider hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket m fl, som inte har haft tillräckliga resurser för den ökade mängden ärenden. Våra församlingar försöker på många sätt att möta de behoven, säger Gunilla Hallonsten, chef för Avdelningen för kyrkoliv på kyrkokansliet i Uppsala.

Pengarna ska användas till ekonomiskt stöd, boende, psykosocialt stöd/själavård eller social verksamhet. Målgrupperna är exempelvis hemlösa, äldre med låg inkomst, långtidssjukskrivna, arbetslösa, ensamkommande unga, papperslösa, utsatta EU-medborgare och personer med funktionsvariationer eller utsatta hbtq-personer.