Gå direkt till Nyheten (850 000 kubikmeter vatten till Vara)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 26 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

850 000 kubikmeter vatten till Vara

Publicerad tisdag, 22 september 2020, 13:45 av Björn Smitterberg

Lidköpings kommun förbinder sig genom ett nytt avtal att årligen leverera upp till 850 000 kubikmeter vatten till Vara kommun.

Det framgår av det nya avtal om Varas vattenköp från Lidköping som nu ligger på politikernas bord i de båda kommunerna.

Lidköping åtar sig att alltid kunna leverera 25 liter i sekunden och att det ska finnas tryck i ledningarna som kan ge upp till 100 kubikmeter i timmen.

Avtalet är ett resultat av förhandlingar som pågått ett år sedan det visat sig att Vara fått vatten till underpris genom att ett tidigare avtal inte uppdaterats. Det nya avtalet ersätter det gamla. Parterna ska mötas årligen för att diskutera eventuella problem. Priset som Lidköping får ta ut ska man komma överens om vartannat år.

Lidköping friskriver sig också för händelser som medför att leveranserna inte kan fullföljas. Om det blir begränsning i tillgången på vatten ska en rättvis fördelning ske.

Kommunfullmäktige i de båda kommunernaska godkänna avtalet. Om så sker träder det i kraft vid årsskiftet.