Gå direkt till Nyheten (Regeringen öppnar kommunakuten igen)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 28 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Regeringen öppnar kommunakuten igen

Publicerad torsdag, 17 september 2020, 08:38 av Björn Smitterberg

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att medel avsätts för att ett tillfälligt stöd ska kunna utgå till vissa enskilda kommuner och regioner och att en kommundelegation inrättas för att hantera detta. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Samtliga kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar att möta framtida utmaningar. Generella statsbidrag är utgångspunkten i den ekonomiska styrningen av kommunsektorn då de möjliggör anpassning efter lokala och regionala behov. Det finns dock kommuner och regioner som har ett sämre utgångsläge än andra. Regeringen anser därför att det kan finnas skäl att stödja vissa enskilda kommuner eller regioner.

Mot denna bakgrund föreslår regeringen att ett tillfälligt ekonomiskt stöd ska utgå till vissa kommuner och regioner och att en delegation ska inrättas för att hantera detta. Stödet ges för att främja åtgärder för en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning.

Det är över 20 år sedan det var aktuellt med ”kommunakut” senast.