Gå direkt till Nyheten (Gamla porslinstippen svårt blyförgiftad
Område kommer att stängslas in)

 
 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. 26 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Gamla porslinstippen svårt blyförgiftad
Område kommer att stängslas in

Publicerad torsdag, 17 september 2020, 13:13 av Björn Smitterberg

De senaste dagarna haren undersökning blivit klar om grifter i ett område mellan Västra hamnen och Framnäshamnen – till gamla reningsverket. Undersökningarna visar på halter av bly i sådan omfattning att vissa områden kommer att stängslas in för att människor inte ska komma in på området.Det drabbade området har använts som tipp från porslinsindustrierna.

Lidköpings kommun har i dagarna fått den fördjupade markundersökningsrapport som en konsult, i samarbete med Örebro universitet, tagit fram. Rapporten bekräftar att det finns förorenad mark i Västra hamnen, hur förorenad den är och vilken utbredning föroreningen har. Detframgår av ett pressmeddelande i eftermiddag. Här sägs bl a:


Denna bild från Lidköpings kommun.

Resultatet visar på väldigt höga halter av bly i området som betecknas som Städet 18 och sydöstra delen av Sannorna 5:1. Bly är en tungmetall som är giftig redan i relativt små mängder och är farligt både för människor och djur. Metallen är även så kallat bioackumulerande vilket betyder att den följer med uppåt i näringskedjan.

Undersökningen visar att föroreningarna är begränsade till de området som utgjordes av den gamla porslinsdeponin.

Redan när de första planerna för Hamnstaden drogs upp diskuterades om gifterfanns i området – gifter från den tid då porslin som av någon anledning blivit fel på helt enkelt grävdes ned i området.

Området norr om Sibirien hägnas in och får skyltar. Bilden är klickbar till större format. 

– Att marken är förorenad kommer inte som en överraskning för kommunen. I rapporten föreslås åtgärder på kort sikt samt hur det fortsatta arbetet med den förorenade marken kan bedrivas.
– Vi tar rapporten på största allvar och kommer nu att påbörja arbetet med att tydligt avgränsa de förorenade områdena så att ingen riskerar att drabbas av ohälsa, konstaterar både Björn Jonsson, mark- och exploateringschef och Mona Wrethman, miljö- och hälsochef.

Kommunen har sedan tidigare satt upp ett staket runt delar av området för att förhindra att människor går på den förorenade marken.

– Vi kommer nu att förstärka avgränsningen och även sätta upp skyltar vid de berörda områdena.

Eftersom det rör sig mycket människor i området väster om Lidan är det nu viktigt att vi är tydliga med vilka områden som inte ska beträdas.

En tid hade Lidköpings kommun kossor som betade här och skötte landskapsvården. Dessa flyttades så småningom då det ansågs finnas förgiftningsrisker för djuren.

Gångvägen i Torggatans förlängning är nästan klar mot Vänern utmed gjuteriet.

15 kommentarer på “Gamla porslinstippen svårt blyförgiftad
Område kommer att stängslas in”

 1. Lunnarn skriver:

  Är det bara jag som skäms över att lämna över det som vi ställt till ,till
  kommande generationer.

  Vad säger de politiska partierna i Lidköping?
  Tror förstås inte någon av dom svarar,trots vi vet att de läser denna tidning.

 2. Jim_Ljung skriver:

  Överraskade ?
  Finns det verkligen en endaste möjlighet att det kan ha undgått någon människa i denna kommun att detta är en gravt förorenad industritomt o gammal soptipp till gammal industri?
  ”Satt upp staket för att förhindra” ?
  Marken är väl inte farligare nu än förr?

 3. Gustav Edvinsson skriver:

  Är väl knappast att lämna över till kommande generation om vi undersöker och åtgärdar förorenad mark? Självklart kommer kommunen göra iordning området. Men tills dess så är det enda rätta att hägna in och sätta upp skyltar. Det är skillnad på att i folkmun veta att det ligger skit i backen. En annan att göra en ordentlig markundersökning. Nu vet vi vad som ligger nedgrävt. Och hur farligt det är.

  Gustav Edvinsson
  Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

 4. Björn Smitterberg skriver:

  Det framgår ganska klart i artikeln att ingen blivit överraskad.

 5. Nisse skriver:

  Det är ju ”de som bygggde det här landet” som lämnar det här efter sig… de som alltid anses orättvist behandlade.

 6. HGW skriver:

  ..oj…bly….finns väl överallt…är väl ett grundämne…

 7. Ove Nordström skriver:

  Vad skulle kunna hända om man byggde bostäder där?
  Det var inga problem som barn att leka där och leta hela koppar och fat. Har det blivit farligare över tid och trots att det är övertäckt?

 8. Anders skriver:

  ”Nisse” I detta fallet är det inget mygel och smygnedgrävningar, man följde de regler som fanns på den tiden. Det låg helt öppet när vi var barn, och vi var många som var på ”skattjakt” där. Sen att det ska vara mer farligt nu när det är övertäckt verkar vara lite overkill, vad jag vet så har ingen fått några större biverkningar av att leva i Lidköping och vandra över de markerna. I ochför sig så har en del blivit tyngre i röven och enligt andra, lite dumma i huvudet, men om det beror på blyhalten i porslinsfärgen det vete fan.

 9. Jim_Ljung skriver:

  Japp Nisse!
  Alla vi andra kommer Självklart bli rättvist behandlade av dom som är yngre än oss!

 10. Nisse skriver:

  ”Anders” jag har väl inte någonstans påstått att det handlar om mygel eller smygnedgrävningar?!? Eller menar du att ”de som byggde det här landet” automatiskt innebär det?!

 11. RGR skriver:

  Det hoppad jag Jim. Men vi (och framför allt generationerna efter oss) kommer ha fullt upp med att städa upp efter allt tidigare generationer har ställt till med.

 12. Jim_Ljung skriver:

  japp, man kan ju alltid hoppas.
  Vi är inte så dåliga på att skita ner heller, men den nedskräpningen sker för det mesta i U länder o i andra billigt producerande länder.

 13. Anders skriver:

  ”Nisse” Lägg inte ord i min mun. Jag skrev att de följde de regler som var då. Om du tycker att det är åt helvete att följa de lagar som finns när verksamheten är, och som inte är assepterade i nutid, då får du klaga hos de som skapar regler och lagar och inte utala dig negativt om de som slitet för att du ska ha mat på bordet och möjlighet att uttrycka dina åsikter.

 14. Nisse skriver:

  ”Anders” du anar inte hur mycket jag sliter för att ha mat på min familjs bord, men du vill gärna tro att du gör det… lessen, men du har inte den blekaste om det heller… och sluta lägga ord i min mun!

 15. RGR skriver:

  Man önskar ju att det fanns lagliga möjligheter att släpa dit ägarna till de företag som skitat ner, och tvinga dem att själva sanera området med sina egna tandborstar.
  Hade det funnits någon rättvisa i världen skulle de skyldiga ha varit tvugna att kompensera.

Kommentarerna är stängda