Gå direkt till Nyheten (Sd-politiker: De tuffaste utmaningar sedan regionen bildades)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 12 april 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Sd-politiker: De tuffaste utmaningar sedan regionen bildades

Publicerad onsdag, 16 september 2020, 13:12 av Insändare

Ingen hade kunnat förutspå att Covid-19 skulle slå till med den kraft den gjorde, ej heller att förseningseffekterna på sjukhusens behandling och besökskapacitet skulle bli så långrandig 2020, skriver Heikki Klaavuniemi, regionråd för Sverigedemokraterna, i en debattartikel.

Att personalen har orkat stå ut så väl som den ändå har gjort är inget annat än imponerande bedrifter. Medan politikerna gick på semester fick personalen slita under en högst ovanlig sommarsituation. Personal fick byta avdelningar, ambulanser ställdes av för att kunna bemanna IVA-avdelningar och semestrar flyttades framåt.

Sverigedemokraterna föreslog i det sista regionstyrelsemötet i juni att den extra lönesatsning till personal som arbetade i avdelningar där covid-19 patienter vistades i skulle fortsätta.

I bred enighet bestämde vi i Regionstyrelsen att de skulle få den extra lönesatsningen mellan april och juni. Men enigheten var obefintlig när Sverigedemokraterna föreslog att den skulle gälla för juli och augusti månad också. Månader där vi vet att personalen som regel också är underbemannade.
Den styrande minoriteten hänvisade till att pengar saknades och den röda oppositionen hade fått en ny uppenbarelse och hänvisade denna gång till att det inte var politikens roll att bestämma löners omfattning.

Ironin i det hela är att det ser ut som att vi går ur 2020 med positivt resultat eftersom andra nämnder förutom hälso- och sjukvård ser ut att ge positiva avvikelser och regeringen ser ut att ösa statsstöd över regionen. Så nog fanns det pengar, och nog finns det pengar om man retroaktivt skulle vilja ge stöd till förslagsvis fler personalgrupper eller att ersättningen ska omfatta juli och augusti månad också.

Vi anser i att det finns skäl att regionstyrelsen återigen prövar vårt yrkande vi lade i juni månad.

Inför återstående del av 2020 och 2021 står personalen och politiken inför den tuffaste utmaning sjukhusen haft sedan regionen bildades. Den så mindre smickrande kallade ”vårdskulden” blir en tuff utmaning för sjukhusen att axla.
Det är utan att överdriva eller användning av överord ett enormt uppdämt behov av vård! Än så länge bedöms uppdämningen omfatta 13.000 operationer och 10.000 besök till den specialiserade sjukhusvården.

Sverigedemokraterna insåg tidigt i år, när Covid-19 började bli kännbar för sjukhusen, att sjukhusens arbete för att rätta till de negativa resultaten inte kunde fortsätta samtidigt som vi mötte pandemins effekter. Därför att en central del av sjukhusens arbete, att nå både balans för innevarande år och återställning av negativt kapital från tidigare år, var att minska på antal nettoårsarbetare.

Sjukhusen har aldrig under den tiden jag varit politisk verksam lyckats spara medel på andra områden, ex ombyggnationer eller lyckats effektivisera behandlingar som det talas om så ofta.

Nej, det effektivaste har alltid varit att sätta stora minustecken på personalbemanningen i sina detaljbudgetar.

Lyckligtvis nådde vi enighet med den åsikten, sjukhusen behövde ej fokusera på att återställa negativt kapital under resten av 2020. Samtidigt med detta förslag drev vi hårt i personalutskottet att sjukhusen hellre skulle tillämpa en slags veckoslutstjänstgöringsmodell istället för att minska antal nettoårsarbete, även denna idé fick visst stöd.
Men verkligheten ser annorlunda ut. Sjukhusen har ändå dragit ner på nettoårsarbetare, det enda sjukhus som är undantaget är Sahlgrenska som faktiskt har ökat med 303 jämfört med 2019. De andra sjukhusen har minskat med 329.

Frågan om hur politikerna ska komma tillrätta med pandemins utmaningar är nu hänvisad till både kommande regionfullmäktige och även till kommande förslag till ny budget för 2021.

Att finansiera ett normalläge där det uppdämda vårdbehovet arbetas av samt att vi återgår till de tillgänglighetsnivåer vi hade innan Covid-19 kostar runt 1 mdr, då är det inte medräknat någon förhöjd ambitionsnivå. Ej heller medräknat ökat antal nettoårsarbetare på våra sjukhus.

Frågorna hopar sig; Har vi råd?
Och vilka ska arbeta av det uppdämda vårdbehovet om vi inte lyckas sätta stop för sjukhusens nerskärningar? Förslag finns om att regionstyrelsen ska bemyndigas om ta över och hantera frågan. Den röda oppositionen lär skrika sig hesa över att uppdämningen inte ska upphandlas bort och tas hand av privata aktörer medan den styrande miniroteten inte kommer vilja höja ambitionsnivån.

Vi är övertygade om att sjukhusens befintliga- och återbesätt personal är nyckeln. Vi är övertygade om att redan upphandlade nivåer måste utnyttjas till max och eventuellt utökas med andra tillkommande avtal. Vi är också övertygade om att sjukhusen lärt sig en viktig sak denna sommar, att det finns kortare beslutsvägar och effektivare arbetssätt.

Heikki Klaavuniemi Regionråd (Sd)