Gå direkt till Nyheten (Bara fem kommuner i landet redovisar minskad arbetslöshet
Ökning i hela västra Skaraborg – här är dagsläget)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 juli 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Bara fem kommuner i landet redovisar minskad arbetslöshet
Ökning i hela västra Skaraborg – här är dagsläget

Publicerad måndag, 14 september 2020, 10:46 av Nyhetstjänsten Newsworthy

Konjunkturförsämringen efter coronautbrottet har fullt genomslag i Sverige. I dag redovisas att alla kommuner i landet med fem undantag redovisar ökad arbetslöshet.

Högsta arbetslösheten på fyra år i Lidköping

Lidköpings kommun noterar i augusti den högsta arbetslösheten sedan januari 2016.

Under augusti månad rapporterade Lidköping en total arbetslöshet på 6,5 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+1,9 procentenheter). Även i Västra Götalands län stiger arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 1 292 av 19 877 invånare i åldern 16 till 64 år i Lidköpings kommun var inskrivna som arbetssökande (385 fler än i augusti i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten stiger i Lidköping. Sedan september 2019 har arbetslösheten gått upp från 4,7 till 6,5 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den högsta sedan januari 2016.

Götene

Under augusti månad rapporterade Götene en total arbetslöshet på 6,4 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+1,6 procentenheter). Även i Västra Götalands län stiger arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 416 av 6 500 invånare i åldern 16 till 64 år i Götene kommun var inskrivna som arbetssökande (111 fler än i augusti i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten stiger i Götene. Sedan augusti 2019 har arbetslösheten gått upp från 4,8 till 6,4 procent. Särskilt noteras ökad arbetslöshet bland unga.

Skara

Skara kommun noterar i augusti den högsta arbetslösheten sedan mars 2017.

Under augusti månad rapporterade Skara en total arbetslöshet på 9,1 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+2,1 procentenheter). Även i Västra Götalands län stiger arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 854 av 9 385 invånare i åldern 16 till 64 år i Skara kommun var inskrivna som arbetssökande (219 fler än i augusti i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten stiger i Skara. Sedan december 2019 har arbetslösheten gått upp från 7,9 till 9,1 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den högsta sedan mars 2017.

Vara

nder augusti månad rapporterade Vara en total arbetslöshet på 6,1 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+1,8 procentenheter). Även i Västra Götalands län stiger arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 467 av 7 656 invånare i åldern 16 till 64 år i Vara kommun var inskrivna som arbetssökande (143 fler än i augusti i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten stiger i Vara. Sedan augusti 2019 har arbetslösheten gått upp från 4,3 till 6,1 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den högsta sedan april 2016.

Grästorp

Grästorps kommun såg under augusti en starkare utveckling på arbetsmarknaden för utlandsfödda än länet. Kommunen har passerat Västra Götalands län och har nu lägre arbetslöshet bland utlandsfödda.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Grästorps kommun med 5,6 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 16,4 procent.

Under augusti månad rapporterade Grästorp en total arbetslöshet på 6,1 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+1,4 procentenheter). Även i Västra Götalands län stiger arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 172 av 2 820 invånare i åldern 16 till 64 år i Grästorps kommun var inskrivna som arbetssökande (44 fler än i augusti i fjol).

Det är 15:e månaden i följd som arbetslösheten stiger i Grästorp. Sedan maj 2019 har arbetslösheten gått upp från 3,7 till 6,1 procent.

Hela landet

Arbetslösheten ökar men samtidigt finns ljusglimtar på arbetsmarknaden. Allt fler lämnar Arbetsförmedlingen för jobb eller studier.

I slutet av augusti var antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 475 000 personer. Det är en ökning med 126 000 personer jämfört med samma månad förra året. Det betyder att arbetslösheten stigit från 7,0 procent till 9,1 procent på ett år.

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar var drygt 72 000 i augusti, vilket är en ökning med ungefär 24 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Därmed har arbetslösheten ökat från 8,9 procent till 13,3 procent på ett år.

Det är fortsatt ett svårt läge på arbetsmarknaden med många som blir arbetslösa. Samtidigt ökar antalet som lämnar Arbetsförmedlingen för jobb och studier.