Gå direkt till Nyheten (Beslut i byggärenden i Lidköping)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 september 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Beslut i byggärenden i Lidköping

Publicerad lördag, 12 september 2020, 13:50 av Björn Smitterberg

Protokollet från Miljö- och byggnämndens senaste sammanträde är klart. Här är några av besluten:

Nore 1:5 Kållandsö: Dispens från strandskydd. Ägaren får dispens för att bygga om ett befintligt båthus så det utökas med en gästlägenhet. Det innebär att den privata delen av tomten utökas, men fastighetsägaren lämnar annan del av sin tomt åt allmänheten som kompensation.

Sunnersbergs-Torpa 3:8: Dispens från strandskydd för villa med inbyggt garage, förråd och infartsväg.

Sunnerby 1:96: Dispens från strandskydd för villa – avslag. Tre ledamöter från (m), (l) och (sd) reserverade sig till förmån för att dispens ska ges på grund av att ansökan påverkar strandskyddets syften så lite.

Filsbäck 2:108: Bygglov och dispens från strandskydd ges för obemannad livsmedelsbutik.

Silleberg 5:4: Positivt förhandsbesked som kan omvandlas till bygglov för nybyggnad av bostadshus.

Närebo 2:1: Positivt förhandsbesked för avstyckning av en villatomt. Två tomter intill får negativt förhandsbesked. Nämnden var oenig. Två representanter för (sd) och en för (l) vill ge positivt svar för alla tre tomter under vissa förutsättningar.

Järpås 3:59: Stationshuset i Järpås får inte rivas, vilket beror på att det ingår i en kulturmiljö. Byggnaden är mer än 100 år. Trafikverket vill riva, men får alltså inte.

Marmorn 2: Livsmedelsindustri på Kartåsen (Faxer) gavs bygglov för nytt kvarntorn.

Bele 6: En kulturhistoriskt viktig hörna mellan Torggatan och Kållandsgatan som tidigasre varit åkeri-gård kan omvandlas för kulturändamål med flera verksamheter enligt positivtförhandsbesked.

2 kommentarer på “Beslut i byggärenden i Lidköping”

  1. Ronney Hedvall skriver:

    Livsmedelsbutiken kan omöjligt ligga i Filsbäck, måste vara i Truve!

  2. Benny b skriver:

    Ligger inte truve i filsbäck?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *