Gå direkt till Nyheten (Alf Johanssons arkivforskning: Om Gunnar Nylund – ny artikel i dag)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 05 juli 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Alf Johanssons arkivforskning: Om Gunnar Nylund – ny artikel i dag

Publicerad fredag, 11 september 2020, 08:30 av Redaktionen

I dag presenterar Alf Johansson sin tredje artikel om den väl kände Gunnar Nylund och alla hans verk runt om i Lidköping.

_____________________________
Tidigare artiklar i serien:
Alf Johansson  fortsätter arkivforskningen: Ett favoritämne: Gunnar Nylund.
Alf Johansson fortsätter arkivforskningen: Ett favoritämne: Gunnar Nylund – ny artikel i dag. 
____________________________

I den förra artikeln om Gunnar Nylunds konstverk till minne av Särnmarkska pumpen berättade jag lite om den ursprungliga pumpens tillblivelse. På baksidan av konstverket kan man ana, att den ursprungliga pumpen ersattes av en ny pump 1904.

I Wetsgöta-Posten (WP) den 12 juli 1904 kan man läsa om stadsfullmäktiges beslut i frågan:

”Särnmarkska pumpen å nyestadstorget skall, som kändt, rifvas och ersättas med ett nytt pumphus, i hvilket vatten införes från den nya ledningen. Fullmäktige godkände nu af arkitekten Källman i Borås upprättadt förslag till ny ”pump.” Denna kommer att förses med reservoir för vattning af hästar.”

Det var inte bara en ny pump på gång. Man höll på med ytterligare vattenledningsprojekt.

Då handlade det om till exempel uppbyggnad av vattentornet, en ny ledning från Rådaås och en vattenledning över älven till gamla staden. I WP den 16 januari 1900 kan man läsa, att staden ”hade ringa tillgång på godt dricksvatten”.

På baksidan av det Nylunds konstverk kan man se de renoverade stentavlorna från pumpen från 1904. Gunnar Nylund gjorde också en relief av denna pump. Där kan man läsa: ”1904 ersatts 1856 års brunn. Staden åtog sig då att för all framtid tillhandahålla vatten på torget. 1963 revs denna pump.”

I kommunens arkiv finns det en mapp Originalklichéer Stadsvapnet S:t Nikolaus 1957 och det original, som Gustaf V har ”gillat” eller godkänt. Det Nylundska stadsvapnet är hämtat därifrån. Nylund har också återgivit Läckö slott, som dock 1968 ännu inte låg inom Lidköpings stads gränser. Ett annat vapen som återgivits av Nylund är Skaraborgs läns vapen. Detta vapen kan för övrigt ses på den gamla fanan, som Lidköpings Frivilliga Skarpskytteförening fick av stadens damer 1862.

För dem som önskar att läsa en mera detaljerad berättelse om de gamla vattenledningarna från Rådaås hänvisas till Aléns bok Lidköpings kommunala historia. Från mitten av 1800-talet till nuvarande tid utgiven 1951.

________________________________
Vill du ha kontakt med Alf Johansson – skicka ett e-meddelande till redaktion@lidkopingsnytt.nu