Gå direkt till Nyheten (Antikroppstestning för allmänheten om ett par veckor.)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 28 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Antikroppstestning för allmänheten om ett par veckor.

Publicerad torsdag, 10 september 2020, 11:54 av - Inskickat material

Nu är antikroppstestningen av kommunal vård- och omsorgspersonal igång i Västra Götaland. För den breda allmänheten startar testningen under vecka 40 (just nu är vi i vecka 37), då en webbaserad tidsbokning öppnar.

Fram till och med den 6 september hade Västra Götalandsregionen tagit drygt 42 000 antikroppstester på patienter och sjukvårdspersonal. Denna vecka har testningen utökats till att även innefatta kommunal omsorgspersonal samt brukare i särskilt boende och hemtjänst.

–  Provtagningen av kommunal hälso- och sjukvårdspersonal och brukare har börjat och kommer att utökas successivt de närmaste veckorna. Sedan öppnar vi för allmänheten, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Allmänheten kommer från och med vecka 40 kunna boka antikroppstest via en särskild webbplats med information om vilka vårdcentraler respektive sjukhus som erbjuder provtagning. Bokning kommer alltså inte göras genom att ringa till sin vårdcentral eller 1177. Mer information kommer närmare inpå starten.

PCR-tester, som visar pågående covid-19-infektioner, är högre prioriterade än antikroppstester. Om de båda typerna av provtagning skulle konkurrera om samma resurser för provtagning eller analys är det alltså PCR som går före i syfte att bryta potentiella smittkedjor.

Arbetsmiljöverket nöjda med skyddsutrustning på Västra Götalandsregionens sjukhus
Under sommaren har Arbetsmiljöverket gjort en tillsyn av personlig skyddsutrustning kring covidvård på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Man har intervjuat skyddsombud och arbetsgivarrepresentanter samt granskat skyddsutrustning.

Denna vecka avslutades tillsynen och Arbetsmiljöverket beskriver att VGR gjort ett riktigt bra arbete. Materialförsörjningen har styrts upp centralt och all skyddsutrustning har kvalitetsgranskats innan den skickats ut i verksamheten.

–  Det här beskedet är ett kvitto på det hårda och imponerande arbete som gjorts ute på förvaltningarna i samarbete med Västra Götalandsregionens övergripande materielgrupp. Detta breda och goda samarbete har säkrat tillgången på personlig skyddsutrustning i vården, säger Ann Söderström.

Smittspridning i Västra Götaland
Fram till och med 9 september klockan 14.00 hade totalt 19 091 personer testats positiva för covid-19 i Västra Götaland. Under vecka 36 rapporterades 295 nya fall vilket är något mer än föregående vecka men samtidigt avsevärt färre än i början av sommaren.

Även om smittspridningen ligger på en lägre nivå än tidigare betonar Smittskydd Västra Götaland vikten av att alla stannar hemma vid symtom på covid-19.

–  Vi måste fortsätta att hindra smittspridningen. Har man luftvägssymtom eller andra symtom på covid-19 ska man stanna hemma och kontakta sin vårdcentral för provtagning. Det är inte minst viktigt nu när vi återvänder till arbetsplatser och skolor efter sommaren, för att undvika att smitta människorna vi har omkring oss, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland.

Under vecka 36 genomfördes drygt 18 200 PCR-prover i Västra Götaland varav ca 1,7 procent var positiva. Det kan jämföras med ca 2,0 procent vecka 34 och 35.

________________________
Meddelande från Smittskydd Västra Götaland