Gå direkt till Nyheten (Utreder nya regler för miljöprövning)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 06 december 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Utreder nya regler för miljöprövning

Publicerad tisdag, 25 augusti 2020, 10:39 av Redaktionen

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag på åtgärder för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning.

Sverige står, precis som resten av världen, inför stora utmaningar när det gäller att ställa om till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle. De kommande nödvändiga investeringarna förutsätter i många fall nya eller ändrade miljötillstånd. Med utredningen vill regeringen underlätta omställningen genom att säkerställa att miljöbalkens prövningssystem underlättar miljö- och klimatförbättrande investeringar och åstadkommer snabbare och enklare prövningsprocesser, med bibehållet miljöskydd.

Utredningen kommer bland annat att fokusera på frågor som rör gränsdragningen mellan anmälningsplikt och tillståndsplikt, möjligheterna till en mer avgränsad prövning vid ändring av verksamheter samt de statliga förvaltningsmyndigheternas roll i prövningen.

Regeringen har utsett Peter Ardö, chefsrådman på mark- och miljödomstolsen vid Växjö Tingsrätt, till särskild utredare. Peter har mångårig erfarenhet av miljöprövning i olika roller på domstol, länsstyrelsen och privat sektor.

Utredningens kommittédirektiv är en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2021.
______________
Pressmeddelande från regeringskansliet