Gå direkt till Nyheten (Förstärker Lidans slänt)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 31 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Förstärker Lidans slänt

Publicerad måndag, 24 augusti 2020, 11:03 av Björn Smitterberg

14 kommuner har ansökt om 240 miljoner kronor för sammanlagt 19 åtgärder. Det är det största antalet kommuner som ansöker om bidraget sedan 2014.
Lidköping är en av dem, och vill använda pengarna till den förstärkning av Lidans stränder och kajer vid kvarteret Städet på Lidans norra sida nedströms Järnvägsbron.

MSB arbetar med att förebygga och mildra effekterna av naturhändelser – främst ras och skred, skogsbrand, storm och översvämning – samt att anpassa samhället till ett förändrat klimat. En del i detta arbete är att fördela statsbidrag. Varje år kan kommuner ansöka om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden. Under 2020 har MSB 74 850 000 kronor att fördela.

– Behovet av att vidta åtgärder för att anpassa samhället till ett förändrat klimat är fortsatt stort säger Erik Bern, handläggare på MSB.

Lidköpigs kommun har tilldelats 3,05 miljoner kronor.
___________________
MSB = Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap