Gå direkt till Nyheten (Trafikantföreningen M Sverige motsätter sig höjda bränsleskatter)

 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. 28 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Trafikantföreningen M Sverige motsätter sig höjda bränsleskatter

Publicerad måndag, 17 augusti 2020, 15:16 av - Inskickat material

Bilisters privatekonomi påverkas redan av höjda drivmedelsskatter, höjd fordonsskatt och regelverket gällande reseavdrag.
Till det kommer eventuell kilometerskatt, samt en uttalad målsättning om minskat bilåkande som klimatmål.
Det skriver motororganisationen M Sverige i ett uttalande i dag.

Utöver detta bedömer Trafikverket att körkostnader och restider för bil bör öka, så att andra transportalternativ blir mer konkurrenskraftiga. Detta är en orimlig ekvation. Det kan inte vara så att ansvaret för att minska klimatpåverkande utsläpp läggs på enskilda bilister.

– M Sverige står bakom en rad åtgärder för att minska utsläppen från trafiken. Vi vet att många av våra medlemmar både vill och försöker göra så bra miljöval som möjligt. Vi arbetar för en utsläppsreduktion i nuvarande fordonsflotta och en utfasning av fossilberoende bilar. Samtidigt kräver vi att skatteuttaget för landets bilägare inte ska öka. Men det kan vara motiverat att omfördela skatter för att styra beteenden och främja teknik som sänker vår klimatpåverkan, säger Caroline Drabe, vd Riksförbundet M Sverige.

M Sverige står bakom riksdagens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Vi anser att reduktionsplikten och den pågående utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa drivmedel och laddmöjligheter för elbilar är rätt väg att gå. Vi föreslår dessutom att de äldre delarna av fordonsparken skrotas bort eftersom nyare bilar har mindre utsläpp och är säkrare i trafiken. Vi vill att skrotningspremien återinförs och att premien är högre för bilar med höga utsläpp.

Men att, som kommissionen föreslår, kraftigt höja bensin- och dieselskatten skulle slå oerhört hårt mot alla de människor som behöver bilen i sin vardag. Vi befinner oss mitt i en pandemi där vikten av bilen har blivit helt nödvändig för många. Pandemin har också medfört stora påfrestningar på människors privatekonomi. Att i detta läge kraftigt höja skatterna skulle innebära ekonomisk katastrof för väldigt många

3 kommentarer på “Trafikantföreningen M Sverige motsätter sig höjda bränsleskatter”

 1. Nisse skriver:

  Staten kan ju spara in en del pengar på att ta bort bidragen för elbilar som överstiger rimlig nivå. För att lägga lite press på biltillverkarna kan nivån sättas till 300.000, vilket skulle ge möjlighet att köpa elbil även med mindre kassa – köper man dyrare bil än så tjänar man tillräckligt för att betala för sin bil.

 2. abpot skriver:

  -20 kronor per liter borde det vara. Det beloppet får nog trafikanterna att tänka efter vad de använder sina körsträckor till. Med dagens priser så tar de flesta sitt fordon till kiosken t.o.m…

 3. Johan skriver:

  Ja men då gör vi så att alla som valt att bosätta sig i tättbebyggt område
  inte får äga en en bil, hänvisas till kollektivtrafiken och gå ut till Åvc med mjölkpaket. Allt för miljön!

Kommentarerna är stängda