Gå direkt till Nyheten (Nya lagar)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nya lagar

Publicerad måndag, 03 augusti 2020, 11:49 av Redaktionen

Två nya lagar som börjat gälla
Kravet på tillstånd för kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek tas bort
Kravet på tillstånd tas även bort för bevakning av vissa platser vid spårområden och av flygplatser.
Slutligen tas kravet på tillstånd till kamerabevakning bort för bevakning i butikslokaler där det bedrivs apoteksverksamhet.

Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism.
Ändringarna innebär att Polismyndigheten får förenklade och utökade möjligheter att lämna ut uppgifter till den kommunala socialtjänsten i syfte att förebygga terroristbrottslighet. De innebär också att myndigheter inom socialtjänsten får utökade möjligheter att dela med sig av uppgifter till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Genom ändringarna kan utläm­nande i större utsträckning ske vid misstankar om att terrorist­brottslighet har begåtts, men också när det krävs för att förebygga sådan brottslighet. Ändringarna möjliggör ett effektivt men ändå rättssäkert informationsutbyte. Syftet med ändringarna är att stärka arbetet med att bekämpa terrorism.