Gå direkt till Nyheten (Så kan corona fortsätta sprida i år och nästa)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Så kan corona fortsätta sprida i år och nästa

Publicerad tisdag, 21 juli 2020, 16:28 av Björn Smitterberg

Folkhälsomyndigheten har tagit fram scenarier för hur smittspridningen av covid-19 i Sverige skulle kunna se ut det kommande året. Scenarierna är ett regeringsuppdrag och ska utgöra underlag för myndigheternas planeringsarbete.

I rapporten presenteras tre scenarier för fortsatt smittspridning av covid-19 det kommande året, fram till 1 september 2021. Den simulerade utvecklingen utgår för samtliga scenarier från rapporterade fall mellan den 23 februari och den 4 juli 2020.

Scenario noll illustrerar utvecklingen om dagens låga nivå av smittspridning består vilket ger en avtagande spridning. Scenario ett visar en spridning som snabbt tilltar hösten 2020 och sedan snabbt avtar. Scenario två visar en mer utdragen och jämnt ökande spridning.

Vid dagens presskonferens sades att spridningen generellt fortsätter att vara låg – men att lokala och då kraftiga utbrott troligen sker och dessa är omöjliga att förutse. Jämförelser gjordes med dagens Spanien och Österrike.

Så här är scenarierna för Västra Götaland. Bilderna är klickbara till större format. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Prognos på antal dödsfall i Västra Götaland fram till 1 september:

0: 274
1: 562 (antas vara mest trolig)
2: 753