Gå direkt till Nyheten (Ombyggnation av Hornborgasjöns utlopp i Flian
Fiskar får bättre vandringsled)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 05 december 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Ombyggnation av Hornborgasjöns utlopp i Flian
Fiskar får bättre vandringsled

Publicerad lördag, 18 juli 2020, 08:24 av Redaktionen


Om två veckor startar en ombyggnation av utskovet i Hornborgasjöns utlopp i Flian.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för projektet och har upphandlat Skanska för genomförandet.

Utloppet ligger på den västra sidan av sjön. Bland annat kommer ombyggnationen leda till bättre vandringsmöjlighet för fisk och annan vattenlevande fauna. Arbetet beräknas att pågå i cirka sex månader och kommer innebära begränsningar i tillträde och framkomlighet för besökare vid utloppet.

Det befintliga utskovet vid Hornborgasjöns utlopp i Flian ska byggas om, till ett så kallat stryk. I byggprojektet ingår det även att bygga ett helt nytt breddutskov strax söder om det nuvarande utskovet.

Det nuvarande utskovet byggdes i början på 1990-talet och har inneburit ett vandringshinder för fisk. Ombyggnationen görs för att avlägsna detta vandringshinder vilket länge varit ett önskemål från länsstyrelsen Västra Götaland och Havs- och vattenmyndigheten. Naturvårdsverket beslutade därför att söka tillstånd att få göra en ombyggnad, vilket beviljades av Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Ombyggnationen av det befintliga utskovet samt det nya breddutskovet har dimensionerats utifrån hydrologiska beräkningar och nederbördsdata mellan 1996 och 2014 som tar hänsyn till de nya högre nederbördsmängderna under denna period. I jämförelse med den tidigare beräkningsperioden (1958-1985) som låg till grund för dimensioneringen av det nuvarande utskovet.

Arbetet förväntas vara klart i början av 2021. Under entreprenadtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet och olika avspärrningar vid och kring platsen för utskovet. En del av arbetet som ska utföras kommer störa den vanliga ljudbilden vid Flian. Fiske kommer inte kunna ske och det fågeltorn som står vid utskovet kommer inte heller att kunna nyttjas under byggtiden.

_________________________
Text från Naturvårdsverket, foto ur Lidköpingsnytts arkiv