Gå direkt till Nyheten (Länsstyrelsen: Så följs pandemireglerna)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 07 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Länsstyrelsen: Så följs pandemireglerna

Publicerad torsdag, 09 juli 2020, 09:28 av Redaktionen

För mycket folk på var tionde tur i kollektivtrafiken och bristande efterlevnad i drygt hälften av länets kommuner.
Det rapporterar Länsstyrelsen i Västra Götaland till regeringen i sin veckorapport.

Bristerna vilar mest på enskilda individer. Verksamhetsutövarna tar överlag sitt ansvar.

Viss trängsel. Dessa två ord sammanfattar i mångt och mycket rapporten från Västra Götaland. Trängsel rapporteras främst från serveringsställen nattetid och badplatser vid vackert väder.

Brister på individnivå

Verksamhetsutövarna tar överlag sitt ansvar för att minska riskerna för smittspridning. Det finns i allmänhet både information och förutsättningar för att hålla avstånd och god handhygien. Kommunernas varningssignaler handlar istället om individer som inte tar sitt ansvar.

För trångt på vissa turer

Det finns vissa bekymmer i kollektivtrafiken. Var tionde tur går med överbeläggning. Alltså med fler människor ombord än nuvarande situation tillåter. Kollektivtrafiken har satt in en rad åtgärder för att komma till bukt med problemet, som främst rör vissa linjer och knutpunkter.

Äldre önskar mer hjälp

Aktiviteter för riskgruppen 70+ har anpassats eller ställts in helt. Det finns ofta möjligheter för riskgrupper att handla och sköta ärenden på trängselfria tider, men behoven är fortsatt betydande.