Gå direkt till Nyheten (Fortsatt utredning om risk för skred vid Gäta Älv)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 september 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Fortsatt utredning om risk för skred vid Gäta Älv

Publicerad måndag, 29 juni 2020, 12:45 av Redaktionen

Göta älvdalen är ett av Sveriges mest skredutsatta områden där flera stora skred har skett i modern tid. På många områden längs Göta älv är risken fortsatt hög och nu har Statens geotekniska institut (SGI) gett företaget COWI i uppdrag att utreda stabilitetsförhållanden längs delar av älven.

Ett nytt stort skred i Göta älv kan få stora konsekvenser för bebyggelse, el- och vattenförsörjningen till Göteborg och omgivande kommuner samt vägar och järnvägar.

– Vi kommer att utreda stabilitetsförhållandena i sex delområden längs Göta älv i anslutning till Trollhättan och Lilla Edet. Fokus för utredningen är att säkerställa befintliga förhållanden och avgränsa var stabilitetshöjande åtgärder krävs. Vi har precis startat med de första geotekniska undersökningarna och det ska bli intressant att analysera resultaten, säger Christina Edström, projektledare på COWI.

Göta älv är Sveriges vattenrikaste älv och cirka 90 km lång från Vänern till Göteborg med 6 kommuner i direkt anslutning. En orsak till att älven drabbas av så många skred är dess geologiska historia med mäktiga lager av lera avsatt i en marin miljö. Göta älvdalen bedöms, enligt olika klimatscenarier, även få en ökad nederbörd på grund av klimatförändringarna.