Gå direkt till Nyheten (Äntligen klart: Vara får betala vad vattnet från Lidköping kostar)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 31 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Äntligen klart: Vara får betala vad vattnet från Lidköping kostar

Publicerad onsdag, 24 juni 2020, 14:10 av Redaktionen

Vara kommun köper idag vatten från Lidköpings kommun. Nuvarande avtal är föråldrat vad gäller omfattning och principer för kostnadsberäkning. Ett nytt avtal har under våren arbetats fram med hjälp av en extern konsult.
Kostnaderna för vattenleveransen i det nya avtalet baseras på aktuella vattenvolymer och de faktiska kostnader som Vara kommuns vattenleverans orsakar (självkostnadsprincipen).

Det har talats hela vintern och våren om att ett nytt avtal förhandlades, men avslutet har skjutits upp – från början nämnde 1 mars. I dag kom så pressmeddelandet pm det nya avtalet som även berör Grästorp och Essunga:

Avtalstiden omfattar 4 år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år, med start 1 januari 2021. Omförhandling av priset sker vartannat år och uppföljning av avtalet sker årsvis.

Avtalet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Lidköping och Vara godkänner avtalet och att besluten vinner laga kraft.

Prishöjningen innebär att priset höjs per kubikmeter till 4,89 öre, vilket är mer än en fördubbling gentemot tidigare prisnivå. Det motsvarar 1,9 mnkr i ökade intäkter för Lidköpings kommun. För Vara kommun innebär det nya avtalet en kostnadsökning om ca 6 % på Vatten- och avlopp, vilket kommer att påverka taxorna från och med 2022. För 2021 kommer de ökade kostnaderna att hanteras inom befintlig budget.

– Det är skönt att vi nu kommit överens om principerna för vattenleveransen och dess kostnader. Vi vill se framåt och verka för en gemensam vattenförsörjning i hela vårt område, säger Jonas Sundström och Gabriela Bosnjakovic. Det är nu vi borde kraftsamla för en gemensam VA-försörjningsplan, för att på lång sikt verka för en stabil och säker vattenförsörjning i hela vårt verksamhetsområde. Oppositionsråden Rasmus Möller och Fredrik Nelander ser detta som en framtida långsiktig lösning.

Det gamla avtalet sägs i och med denna överenskommelse upp i förtid med motivet att kostnadsnivån inte var i enlighet med självkostnaden för vattenleveransen.

Vara kommun säljer vatten till Essunga och Grästorps kommuner, även dessa priser kommer att påverkas av det nya avtalet.

___________________________
Det var under hösten uppgifter framkom om att Lidköping inte kunde ta betalt för vattnet som levereras till Vara – klicka till Lidköpingsnytts artikel

En kommentar på “Äntligen klart: Vara får betala vad vattnet från Lidköping kostar”

  1. Jonas skriver:

    Vad får vatten och avloppsföreningar betala per kubikmeter? Har hört något om 7 kronor, men jag är inte säker. Borde väl vara 4,89 till ekonomiska föreningar också?

Kommentarerna är stängda