Gå direkt till Nyheten (Oroväckande låg tillgänglighet till BUP kräver handling)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 05 juli 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Oroväckande låg tillgänglighet till BUP kräver handling

Publicerad tisdag, 23 juni 2020, 09:42 av Björn Smitterberg

GrönBlå Samverkan, som utgör den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen, har fått kännedom om att det, trots återkommande ekonomiska tillskott, råder oroväckande låg tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västra Götalandsregionen. Därför uppdras åt regionens tjänstemän att återkomma med lämpliga åtgärder som kan lösa tillgänglighetsproblematiken inom BUP.

Inom BUP är det många faktorer som påverkar tillgängligheten. Däribland återfinns organisation, hantering av remisser, personaltillgång, följsamhet till riktlinjer hos personal, avslut av patienter och ekonomiska förutsättningar.

I Västra Götalandsregionen är det ett högt inflöde av patienter till BUP. Vid uppföljningar framkommer att BUP har en låg tillgänglighet i en nationell jämförelse. Enligt Psykiatrin i siffror var Västra Götalandsregionen 2019 sämst i landet avseende ”Besök i öppenvård per helårsarbetande personal”. Siffrorna för Västra Götaland pekar på att varje helårsarbetande inom BUP endast har drygt ett patientbesök per dag. Utifrån ett patientperspektiv är detta långt ifrån acceptabelt.

Det visar sig också att BUP inte klarar av att uppnå vårdgarantin inom varken första besök, fördjupad utredning eller behandling. Detta kräver ökad fokusering nu.