Gå direkt till Nyheten (Debatt: Ingen hänsyn tas till barnen när pedagogisk omsorg läggs ner)

 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. 29 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Ingen hänsyn tas till barnen när pedagogisk omsorg läggs ner

Publicerad tisdag, 23 juni 2020, 13:11 av Insändare

– Av ekonomiska skäl läggs pedagogisk omsorg ner – men den är ju billigare än förskolan!
Det är en av de synpunkter en förälder till barn i pedagogisk omsorg har i en debattartikel.
Pedagogisk omsorg är det rätta namnet på det som ofta kallas dagbarnvårdare eller dagmamma.

Vi är många som motsätter oss borttagningen av pedagogisk omsorg i kommunen, och jag är en av dem. Vi valde detta då barnen umgås i olika åldrar och barngrupperna är mindre, mer utevistelse, hemlagad mat och tryggheten med samma pedagoger dagligen. Här ser man individen.

Huvudorsaken till beslutet är den ekonomiska aspekten då alla verksamheter ska spara. Pedagogisk omsorg kostar ca 6 miljoner/år. Enligt kommunen så sparar man detta om man lägger ner. Nu uppmuntrar jag kommuninvånarna att se över vad våra skattepengar går till, det är ju allmänna handlingar.
Gå gärna in på kolada.se och jämför statistik. Intressant sida. Här ser man att förskola kostar 157 396:- /barn pedagogisk omsorg 101 651:-/barn under 2019.
Vi har hela tiden fått höra att det kostar mer på pedagogisk omsorg?

Nämndens uppdrag utgår från FN:s barnkonvention, Agenda 21, IULA:s jämställdhetsdeklaration, skollagstiftning, läroplaner, Skolverkets allmänna råd och kommunala styrkort.

Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Läs gärna.
• Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.

• Artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör barn i första hand ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.

• Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.

• Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

(Klicka här till barnkonventionen)

Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem
2 § Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Utarbeta former för barns delaktighet och inflytande.
Barnens behov och intressen är en viktig utgångspunkt i utformningen av verksamheten.
I pedagogisk omsorg finns det många möjligheter att lyfta fram och tillsammans med barnen hantera och diskutera att människor är olika. I en miljö där olikheter ses som något naturligt och självklart ges barnen möjlighet att utveckla förståelse och tolerans för olika sätt att tänka och vara. Det gäller för personalen att se det unika hos varje barn och att ta tillvara alla tillfällen för utveckling av förståelse och tolerans. (Detta är Skolverkets allmänna råd till pedagogisk omsorg.)

Kommunfullmäktiges styrkort:
Vårt arbetssätt i Lidköpings kommun baseras på dialog och delaktighet. Dialogen handlar om det som är vårt uppdrag och har som mål att ge våra medborgare service av god kvalitet.( Ofta används styrkort i företag och när det nu används i kommunen så blir det ekonomin som styr, inte kvalitet och resultat.)
Kvalitet och resultat på kommunens sida:
I dag förändras kraven på information, valfrihet, kvalitet, delaktighet och medbestämmande i kommunens verksamheter. Det ställer nya krav på oss som kommun. Krav som innebär en bättre och utökad medborgardialog, ett ständigt arbete för att öka effektiviteten och en hög kvalitet på de tjänster som vi erbjuder.

Kommunikationen till föräldrar, pedagoger och barnen har varit undermålig och man har fått ansöka om ny barnomsorg till hösten snabbt. Ingen hänsyn har tagits till ny inskolning där föräldrarna inte har semester och har möjlighet att ha kortare dagar under två veckors tid.

Från mindre barngrupper till större där barnen inte känner någon, tryggheten försvinner. Ingen hänsyn tagen till smittspridningen av covid-19 som detta kan medföra.

/Linda, mamma till barn på Lövholmen Lavad

3 kommentarer på “Debatt: Ingen hänsyn tas till barnen när pedagogisk omsorg läggs ner”

 1. Susanne Wedebrand skriver:

  Det är under all kritik….Pedagogisk omsorgspersonal,barn och deras föräldrar är totalt överkörda.Läs gärna på hemsidan om den kommungemensamma värdegrunden.Den ska bidra till att stärka vi-känslan och arbetsglädjen och engagemang bland medarbetarna.Fokus ska ligga på att omsätta detta i praktiken,just för att stärka Lidköpings kommuns varumärke.Utöver detta en hel massa text om hållbarhet på alla plan,även socialt.Se till att barnens behov är i centrum.Behandla både barnen,personalen och föräldrarna med respekt.Rätta till ert misstag genast,det finns gränser hur man behandlar kommunmedborgare små som stora.

  Susanne

 2. Carin skriver:

  Vad bra skrivet! Jag önskar att fler skulle veta om pedagogisk omsorg, och hur bra barnen faktiskt har det. Problemet är nog att föräldrar inte vet vad pedagogisk omsorg är, och det är väl det som är meningen, Lidköpings kommun? Föräldrarna ska inte veta. Barnomsorg ska sparas in på. Barnen är trygga, i hemmiljö, små grupper och i blandade åldrar, med människor som bryr sig om dem.

 3. Watchingeye skriver:

  Maken till denna oerhört genomtänkta och pedagogiskt utformade debattartikel har jag knappt sett.
  Otroligt belysande hur kommunens vackra ord krackelerar när det kommer till praktiskt agerande.
  Sorgligt nog kommer ju ingen politiker att ge respons här och risken är nog överhängande att ansvariga tjänstepersoner fått direktiv att följa de tigandes exempel.
  När riktiga och tydliga sakargument används såsom i artikeln har kommunen en viss historia kring att förlora både gällande sak samt sitt ansikte.
  Fortsättning lär nog följa…

Kommentarerna är stängda