Gå direkt till Nyheten (Beslut om bygglov)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 05 december 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Beslut om bygglov

Publicerad måndag, 22 juni 2020, 15:04 av Björn Smitterberg

Beslut vid senaste mötet med Miljö- och byggnämnden.

Stohagen 4:10
Positivt förhandsbesked för ny villa med garage.
I beslutet i Miljö- och byggnämnden står:
– Den föreslagna byggnaden har en byggnadsarea som är cirka 200 kvadratmeter. Genom sitt lågmälda utseende med brunaktig fasadfärg, låglutande tak och en grundläggning med plintar eller krypgrund påverkar inte byggnaden den omgivande naturmiljön negativt.

Villa Giacomina 1:15
Bygglov för modulbyggnad som ska användas som obemannad butik. Beslutet vr inte helt okontroversiellt. Flera grannar har motsatt sig bygglovet men nämnden anser att det tagits många hänsyn till omgivningen, samt gående, cyklister och bilister, att lov ges. Dessutom anses det som en förstärkning av området att det får en butik. Infarten ska ske från en raksträcka på Sjölundavägen.

Sunnegata 5.7
Avstyckning av två tomter avsedda för fritidshus. Tomterna blir cirka 2000 kvm stora varav den ena kan bebyggas med 90 kvm byggnad. Nämnden gav positivtförhandsbesked.

Söne – Sörby 1.1
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av villa med garage. Det gäller en villa i två våningar och ett garage i närheten av Söne kyrka.

Förutom dessa lov beslutades att göra en ny utredning om kulturvärdet av stationshuset i Järpås, där Trafikverket begärt rivningslov. Inget rivningslov alltså, inte nu i alla fall.