Gå direkt till Nyheten (Så här är läget med ombyggnad av E20 just nu)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 26 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Så här är läget med ombyggnad av E20 just nu

Publicerad lördag, 20 juni 2020, 13:45 av Björn Smitterberg

Flera olika etapper i arbetet med att göra E20 till en snabbare och mer trafiksäker väg pågår, och arbetena kommer att fortsätta under sommaren. Trafikverket vill utnyttja den nedgång i trafiken som beräknas ske undersommaren.

På tisdag är det exakt 14 år sedan statsminister Göran Persson startade bygget med motorväg förbi Götene (Foto: Lidköpingsnytts arkiv)

Hela E20 genom Västra Götaland bli mötesfri, vilket ökar säkerheten och skapar kortare restider. Under sommaren kommer det att pågå arbeten på fyra etapper på E20: Tollered-Ingared, Alingsås (Bälinge)-Vårgårda, Eling-Vara och Vilan-Dalaån (utanför Skara).

Förberedelser för byggstart för delen Vilan-Dalaån (Skara norrut) skedde i december 2019. I februari 2020 började etappen byggas. (Dalaån är strax intill södra slutet på motorvägen förbi Götene.)

Projektet E20 Förbi Skara, delen Vilan-Dalaån, innebär att cirka 7 kilometer av E20 ska byggas ut till mötesfri landsväg. På en del av sträckan breddas den befintliga vägen till fyra körfält, två i vardera riktningen, och på en del blir det 1+1-väg med mitträcke. Idag är den aktuella vägsträckan en ej mötesseparerad landsväg, cirka 12-13 meter bred, med en högsta tillåten hastighet på 80 km/tim. Korsningarna med de allmänna vägarna 2740 och 2736/2741 ska byggas om till planskilda korsningar. Enskilda vägar ska byggas om för att göra det möjligt att stänga ett stort antal mindre anslutningar. Efter ombyggnaden ska det inte finnas några korsningar kvar i plan och sträckan kommer att få föreslagen hastighet 100 km/tim.

En större passage för djur skapas också på sträckan, där E20 passerar Skaraberg. Det minskar den barriäreffekt som uppstår av att hela sträckan förses med viltstängsel.

På sträckan Eling-Vara, som ingår i de arbeten som utförs Vårgårda-Vara, ska 11 kilometer byggas om till mötesfri väg med mitträcken. I projektet ingår också två faunapassager, en bro över E20 samt två portar under E20. Byggnationen kommer med tiden att påverka framkomligheten, trafiken kommer att passera under pågående arbete. Det kommer att bli kortare trafikomledningar och sänkta hastigheter vid passage av arbetsplatsen. Etappen ska vara helt färdig sommaren 2022.

Trafikomledning trafikplats Bälinge i augusti
Sträckan E20 Alingsås-Vårgårda byggs om till motorväg i ny sträckning med planskilda korsningar. Arbeten pågår för fullt på flera platser längs sträckningen. I augusti 2020 leds trafiken på E20 om vid trafikplats Bälinge. Klicka på bilden för att se en större version.

Etappen E20 förbi Vårgårda påbörjas till hösten
Just nu pågår upphandling av entreprenörer och byggstart planeras till november 2020. Etappen E20 förbi Vårgårda ska byggas om från befintlig trafikplats i Hjultorp i syd till trafikplats Fagrabo, med anslutning till väg 181, i norr

Etappen E20 Tollered-Ingared byggs om till motorväg. Trafikomledningen på platsen innebär att du som reser på sträckan behöver planera för längre restider.

Under vecka 27-28 pågår mindre sprängningsarbeten och trafiken kommer att vara helt avstängd under korta stunder mellan klockan 9-15.

Flera andra delar, exempelvis Götene norrut förbi Mariestad, ligger på projekteringsborden och arbetena på plats har inte börjat än.

_______________
Fakta: Trafikverket

En kommentar på “Så här är läget med ombyggnad av E20 just nu”

  1. Mattias skriver:

    ”På tisdag är det exakt 11 år sedan statsminister Göran Persson startade bygget med motorväg förbi Götene (Foto: Lidköpingsnytts arkiv)”
    Detta kan inte stämma då artikeln är daterad 20 juni 2020.
    Göran Persson var inte statsminister för 11 år sen.

Kommentarerna är stängda