Gå direkt till Nyheten (Här är coronasmittan störst i västra Skaraborg)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 26 mars 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Här är coronasmittan störst i västra Skaraborg

Publicerad torsdag, 18 juni 2020, 18:02 av Björn Smitterberg

Lidköping: 204 smittade, vilket är 51 fall per 10.000 invånare

Götene: 29 respektive 22

Skara: 143 respektive 76

Vara: 66 respektive 41

Grästorp: 21 vilket utgör 37 per 10.000 invånare.

Enligt sammanställningen, som kom  från Västra Götalandsregionen i eftermiddag, Är alltså smittspridningen störst i Skara och Lidköping om man begränsar synfältet till Västra Skaraborg.

I hela Västra Götaland toppar Töreboda med 155 fall per 10.000.

Folkhälsomyndigheten kom i dag med ett veckobrev om coronasmittan. Det återges här i sin helhet, men utanb specialrapporter:

Under vecka 24 (förra veckan)  utökades provtagningen ytterligare jämfört med vecka 23 och provtagningen omfattar nu fler personer med milda symptom.
Detta har lett till en stor ökning i antalet nya bekräftade fall.

Den utökade provtagningen påverkar möjligheten att jämföra utvecklingen över tid eftersom olika grupper har provtagits i olika utsträckning under olika tidsperioder. Därför redovisas nu fallen i två grupper: lindrigare och allvarligare fall. De lindrigare fallen provtas främst i primärvården och inom den utökade provtagningen av vård- och omsorgspersonal. De allvarligare fallen är provtagna främst inom slutenvård eller äldreomsorg och dessa fall utgörs huvudsakligen av de som varit prioriterade för provtagning under hela pandemin.

Det är de lindriga fallen som i huvudsak hittas genom utökad provtagning och som nu står för ökningen i antalet fall.

Det är fortsatt regionala skillnader bland såväl allvarliga som lindriga fall och antalet provtagna. Jämförelse av antalet allvarliga fall per region mellan vecka 24 och medelvärdet för antal fall under vecka 21 till 23 visar på ökande antal fall i Norrbotten och i Västmanland, minskande antal i Stockholm, Örebro och Östergötland men oförändrat antal för övriga regioner. Lokal spridning har rapporterats i anslutning till både arbetsplatser och privata sammankomster vilket belyser vikten av att fortsätta följa de allmänna råden för att minska smittspridning.

Enligt smittskyddslagen har var och en i Sverige ett ansvar för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar, som covid-19.

Antalet inläggningar inom intensivvården har sedan vecka 15 minskat. Under vecka 20 till 23 var antalet inläggningar stabilt med mellan 111 och 124 inläggningar per vecka, och antalet minskade något vecka 24.

Sett över tid så har antalet avlidna rapporterade per vecka långsamt minskat från 660 avlidna per vecka under veckorna 15 och 16 (när flest fall avled per vecka) till 250 avlidna per vecka under veckorna 22 och 23. Vecka 22 sjönk antalet dödsfall till det normala för årstiden och ingen förhöjd överdödlighet ses i någon del av landet.