Gå direkt till Nyheten (883,000 för att hindra plast i Vänern)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 maj 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

883,000 för att hindra plast i Vänern

Publicerad onsdag, 17 juni 2020, 11:07 av Björn Smitterberg

Beslut har fattats om vilka sökanden som har beviljats 2020 års bidrag för att minska spridning av mikroplast och andra föroreningar till hav, sjöar och vattendrag.

Naturvårdsverket har i uppdrag att fram till 2023 fördela bidrag för att genomföra åtgärder som syftar till att förbättra vattenmiljön. Sammanlagt fördelar Naturvårdsverket drygt 83 miljoner kronor under 2020-2023. Lidköpings kommun är den enda vid Vänern som får bidrag – 883.000 kronor.

En åtgärd som redan vidtagits är den damm på Nya Stadens torg som ska hindra microplaster och däckrester från Nya Stadens torg att hamna i Lidan.

Beviljade ansökningar avser minskad spridning av mikroplast och andra dagvattenföroreningar från bland annat industriområden, centrum- och bostadsbebyggelse, vägar och även verksamheter som exempelvis konstgräsplaner. Dessa beviljade förstudier och investeringsprojekt bedöms minska dagvattens negativa effekter på vattenmiljön.

Insatserna bidrar till ökad kunskapsspridning och i förlängningen till att nå följande miljökvalitetsmål:

·         Grundvatten av god kvalitet

·         Levande sjöar och vattendrag

·         Hav i balans samt levande kust och skärgård

·         Myllrande våtmarker

·         God bebyggd miljö

·         Ett rikt växt och djurliv

·         Giftfri miljö