Gå direkt till Nyheten (Debatt om protokoll: Var finns beslut om covid-19?)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 28 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt om protokoll: Var finns beslut om covid-19?

Publicerad fredag, 05 juni 2020, 12:00 av Insändare

Ove Nordström och Jonas Sundström har utbytt åsikter om var beslut fattade med anledning av covid-19 finns. Ove Nordström återkommer med sin fråga: Var kan man läsa ombesluten?

Tidigare inlägg:

Av Ove Nordström 

Av Jonas Sundström

_________________________

Tack för svar Jonas.

Jag kan dock inte säga att jag blev direkt klokare av det.

Före den 15/4 fanns det information under protokollspunkten, men från och med den 15/4 så finns plötsligt ingen information. Hände det något särskilt mellan dessa datum eller varför denna plötsliga skillnad?

Som du skriver: ”Varje tillfälle utgör en möjlighet för mötet att lyfta frågor som kräver politiskt beslut.”

Men var kan man hitta dessa politiska beslut som fattats med anledning av covid-19 då?

Du kanske kan redogöra själv över vilka beslut som fattats?

Det finns säkert ett visst allmänintresse.

Tack för ordet!
Ove Nordström, partimedlem

En kommentar på “Debatt om protokoll: Var finns beslut om covid-19?”

  1. RKLS skriver:

    Eftre två månader har inte komunen besvarat min skrivelsemed mottaget. Kommunens hantering av coronavirussmitta är under all kritik. Att följa vho basal hygien. Basal hygien har visat sig inte vara tillräckligt. Det har bekräftats på äldreboenden och i hemtjänsten då många blivit sjuka och avlidit i covid-.19. Basal hygien är vardagshygien och inte en prick extra för att förhindra smittspridning av corona-virus. Detta är vilseledande vårdtagare och anhöriga, en bluff.. Oavsett vad Anders Tegnell säger är han ensam om att säga. Trots allt har kommunen sitt ansvar och kan inte hänföra detta till Anders Tegnell. Att inte ombesörja att sjuka vårdtagare får sjukhusvård strider mot SOL och hälso och sjukvårdslagen. Alla människor har rätt till kvalifiserad vård oavsett ålder.Att låta sjuka människor ligga på äldreboenden och inte få kvalifiserad vård är en skamm för kommunen och lidande vårdtagaren. OBS hemtjänstpersonal har ingen utbildning i sjukvård och har ingen kvallifikation att ge kvallifiserad vård i livets slutskede. Våra äldre med coronasjukdom kvävs till döds och går en plågsam död till mötes.utan att få kvallifiserad vård.Obs Pallitativ vård är ingen vård alls. den passiva vård får inte sjuksköterskan sätta in.Det skall vara två läkare som avgör detta, en legitimerad läkare som känner vårdtagaren och en specialiserad läkare med mångårig vana. Vård och omsorg har fått ett förslag om arbetsmetoder i äldrevården och hemvård för att förhindra smittspridning mellan vårdtagare och mellan personal och vårdtagare men har inte brytt sig om detta mångåriga beprövade förslag som har varitfullt effektivt vid ändra smittsamma sjukdommar
    Det vore värt att pröva i äldreboenden och i hemtjänst.Finns att läsa på Vård och omsorgs expedition och hos kommunikator i kommunen. Många i vård och 0msorg har avlidit under denna tid.

Kommentarerna är stängda