Gå direkt till Nyheten (Svar på debattartikel: Därför inga protokoll om corona i Lidköping)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 09 december 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Svar på debattartikel: Därför inga protokoll om corona i Lidköping

Publicerad torsdag, 04 juni 2020, 08:34 av Insändare

Kommunalrådet Jonas Sundström svarar i dag på en insändare om varför det inte finns protokoll på möten om corona i Lidköpings kommunledning.

Svar till Ove Nordström ”Varför inga protokoll?”

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder med anledning av Coronapandemin varje vecka, alltsedan den 5 mars. Sedan en tid tillbaka är även gruppledarna för de partier som inte är representerade i utskottet inbjudna liksom kommunfullmäktiges ordförande. Vid mötena informerar kommundirektören och ekonomichefen. I övrigt medverkar berörda tjänstepersoner vid behov för att informera. Varje tillfälle utgör en möjlighet för mötet att lyfta frågor som kräver politiskt beslut. När mötena sammanfaller med ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott sker det inom ramen för de mötena.

De protokoll som förs för samtliga kommunala nämnder och styrelsen liksom arbetsutskott är beslutsprotokoll. Det innebär att inte framgår detaljer om vad som föredragits eller för den del hur debatten förts. Protokollen finns att läsa på webben under Kommun och Politik/Politik/Kallelser och protokoll<https://politiker.vskaraborg.se/reader/lidkoping>.

På kommunledningsnivå hålls löpande möten kring hanteringen av Coronapandemin. I nuläget hålls möten tre gånger i veckan, vilka leds av kommundirektören. Kommunens ledningsgrupp, det vill säga samtliga förvaltningschefer samt avdelningschefer vid Kommunstyrelsens verksamheter, medverkar. I övrigt deltar också en av kommunjuristerna, säkerhetssamordnare, medicinskt ansvar sjuksköterska samt tf kommunikationschef. I min roll som kommunstyrelsens ordförande brukar jag medverka vid dessa möten för att hålla mig informerad. Rapporterna från dessa möten utgör ett viktigt underlag i den veckobaserade återrapporteringen till de möten med förstärkt KSAU som nämns ovan.

Jonas Sundström (S)
ordförande kommunstyrelsen

____________________________
Klicka till Ove Nordströms orginalartikel och dess kommentarer

3 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
4 juni, 2020 09:25

Tack för svar Jonas. Min fråga gällde varför informationen upphörde den 15/4. Innan dess finns det information i protokollen.

Watchingeye
Gäst
Watchingeye
4 juni, 2020 11:43

Kors i taket!
En lokalpolitiker som visar livstecken här.
Ungefär lika sällsynt som den sibiriska lärkan.
Kan jag, med mössan i hand förstås, be dig prata med dina politiska polare om att sluta tiga och börja föra diskussioner/replikera med oss vanliga dödliga, trots att det inte är valtider?

Lunnarn
Gäst
Lunnarn
4 juni, 2020 10:45

Och,vad säger kommunens revisorer ?